Norsk Eiendom

Personvernerklæring for kontaktpersoner hos medlemsbedrifter

Gyldig fra 25.07.2018

Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som kontaktperson i medlemsbedrift i Norsk Eiendom til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de brukes av oss og hvilke rettigheter du har som bruker.

Behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen er nødvendig for at Norsk Eiendom skal kunne sende deg relevant informasjon og invitasjoner, gi deg tilgang til våre medlemssider, samt fakturere medlemskontingent for din bedrift. Denne personvernerklæringen utgjør derfor en del av vilkårene for medlemskap i Norsk Eiendom.

1. INFORMASJON VI SAMLER INN

Norsk Eiendom samler inn personopplysninger om deg fra din medlemsbedrift for å kunne tilby din medlemsbedrift full funksjonalitet av deres medlemskap. Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson.

Enhver behandling av personopplysninger av Norsk Eiendom gjøres i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Norsk Eiendoms innsamlede personopplysninger inneholder oversikt over medlemsbedrifter, daglig ledere og andre kontaktpersoner. For disse har vi samlet inn telefonnummer, e-post og hvilke arrangementer i vår regi de har deltatt på.

2. HVORDAN VI BRUKER INFORMASJONEN VI SAMLER INN

Personopplysningene som samles av Norsk Eiendom benyttes for å gi din bedrift tilgang til våre medlemssider, sende dere relevant informasjon og invitasjoner, samt fakturere medlemskontingent.

2.1 Personopplysninger innsamlet for å administrere din brukerprofil på våre nettsider

Personopplysningene som samles inn i forbindelse med administrasjon av brukerkonto tilknyttet din medlemsbedrift benyttes for følgende formål:

  • For å registrere deg som bruker for å gi deg tilgang til våre medlemssider på noeiendom.no.
  • For å kontakte deg i forbindelse med endringer i denne personvernerklæringen eller ved din avslutning av brukerprofilen.
  • Vi benytter din e-postadresse for å bekrefte identiteten din ved registrering av din brukerprofil.
  • Mobilnummeret ditt lagres for å administrere passord for brukertilgang på nettsiden.
  • Du som jobber i en av våre medlemsbedrifter, og registrerer deg som bruker på nettsiden, vil også få tilsendt vårt nyhetsbrev.

2.2 Personopplysninger samlet inn for direkte elektronisk markedsføring

Dersom du har samtykket til å motta direkte elektronisk markedsføring vil Norsk Eiendom behandle personopplysninger om deg for å markedsføre sine egne produkter og tjenester via e-post eller SMS.

Du kan enkelt reservere deg mot markedsføringshenvendelser fra Norsk Eiendom ved å velge dette i den enkelte markedsføringshenvendelse du mottar, eller ved å kontakte oss på firmapost@noeiendom.no.

Personopplysninger samlet inn for fakturering av medlemskontingent. Vi benytter adresse og e-post for å fakturere medlemskontingent for din medlemsbedrift.

3. DELING AV INFORMASJON TIL TREDJEPARTER

Personopplysninger som Norsk Eiendom er behandlingsansvarlig for deles ikke med tredjeparter, med unntak av eventuell utlevering som måtte følge av en lovpålagt forpliktelse som Norsk Eiendom er underlagt.

4. INFORMASJONSSIKKERHET OG LAGRINGSTID

Norsk Eiendom har organisatoriske og tekniske tiltak iverksatt for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning.

Personopplysninger som Norsk Eiendom er behandlingsansvarlig for lagres så lenge du som kunde har et kundeforhold til Norsk Eiendom. Ved opphør av kundeforholdet vil Norsk Eiendom slette personopplysningene, med mindre det foreligger en lovpålagt forpliktelse til videre lagring som Norsk Eiendom er underlagt.

5. DINE RETTIGHETER

Som medlem i Norsk Eiendom har du rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg som Norsk Eiendom er behandlingsansvarlig for. Du kan også be om retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Forespørsler som nevnt over sendes til firmapost@noeiendom.no.

Dersom du mener Norsk Eiendom ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningslovgivningen, har du rett til å sende klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

6. ENDRINGER TIL PERSONVERNERKLÆRINGEN

Norsk Eiendom forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen, for eksempel ved endrede regulatoriske krav. Dersom det gjøres endringer av betydning til denne personvernerklæringen, vil du som kunde bli skriftlig informert om dette.