Skatt og avgifter

Skatte- og avgiftsreguleringer er kritiske rammevilkår for eiendomsbransjen. Det ligger i samfunnsansvaret at alle bidrar skattemessig, og det er avgjørende at skattesystemet anses som rettferdig og rimelig.

"Skatt etter evne" er et prinsipp som klinger godt, men som burde vært et tydeligere prinsipp. Det er viktig at samfunnet har en god forståelse av at nettooverskuddet fra næringslivet utgjør en primær kilde til investeringer som fremmer vekst til det beste for samfunnet. Norsk Eiendom arbeider kontinuerlig opp mot myndighetene for å sikre at bransjens skatte- og avgiftsmessige rammebetingelser er forutsigbare og rimelige og bidrar til økonomisk bærekraftige bedrifter.

Det å innrette seg korrekt og hensiktsmessig i forhold til regelverket er sentralt for å sikre økonomisk bærekraft. Det er også legitimt at bedrifter og eiere søker å optimalisere sin skatt for å kunne finansiere vekst og utvikling av selskapet. Vår oppgave som bransjeforening, er å gjøre det enklere for våre medlemmer å etterleve gjeldende skatte- og avgiftsregler. Derfor tilbyr vi kurs og utvikler veiledere og rapporter om ulike tema.

De viktigste sakene Norsk Eiendom jobber for er:

  • Lavere skattetrykk for norske eiere av norsk eiendom.
  • Saldoavskrivninger på boliger benyttet i profesjonell boligutleievirksomhet.
  • Fradrag for merverdiavgift ved privat opparbeidelse av offentlig infrastruktur, enten i form av frivillig registrering, merverdiavgiftsfritak eller sentralt fastsatte satser for hva kommunen kan kreve i forbindelse med inngåelse av justeringsavtaler.
  • Fjerning av dokumentavgiften på ombruk av betongkonstruksjoner slik at det blir billigere å bevare enn å rive.

Denne siden vil bli fortløpende oppdatert med lenker til saker og publikasjoner som handler om vårt arbeid med tema skatt og avgifter.

Aktuelt fra LinkedIn

Relaterte publikasjoner

Se alle publikasjoner
Skattemessig fradrag for byggekostnader

Skattemessig fradrag for byggekostnader

Skattemessig fradrag for byggekostnader

Skattemessig fradrag for byggekostnader

Skattemessig fradrag for byggekostnader

Skattemessig fradrag for byggekostnader

Skattemessige rammebetingelser for eiere av eiendom

Skattemessige rammebetingelser for eiere av eiendom

Skattemessige rammebetingelser for eiere av eiendom

Skattemessige rammebetingelser for eiere av eiendom

Skattemessige rammebetingelser for eiere av eiendom

Skattemessige rammebetingelser for eiere av eiendom

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Skatter og avgifter for eiendomssektoren

"Pasienten Norge" trenger øyeblikkelig hjelp

– Hjulene går rett og slett ikke rundt, noe som rammer både eiendomsbransjen og private på boligmarkedet, sier Tone Tellevik Dahl.

Se våre 10 tiltak som kan redde Norge ut av krisen.

Nye MVA-regler for tidfesting av omtvistede krav: Har økonomiavdelingen din kontroll?

1. januar kom det nye regler for tidfesting av MVA på omtvistede krav knyttet til tilvirkningskontrakter. Allerede 10. april er det leveringsfrist for årets første MVA-melding.

På dette webinaret som vi arrangerte i samarbeid med EY, satte vi særlig fokus på hvordan det nye regelverket påvirker eiendomsbransjen og byggherren i praksis.

Som medlem har du tilgang til verktøy og veiledere som hjelper deg i ditt daglige arbeid

Overholdelse av lover og regler er viktig for bransjens seriøsitet, uavhengig av om det gjelder plan- og bygnings­­rettslige regler, skatte- og avgiftsregler, åpenhetsloven eller husleieloven. Derfor legger vi innsats i å veilede bransjen om disse temaene gjennom kurs, webinarer, utarbeidelse av veiledere, m.m.

I 2023 har vi kommet ut med flere nye veiledere, f.eks. "Skattemessig fradrag for byggekostnader", som hjelper deg å vurdere den skattemessige behandlingen av egne byggetiltak, slik at du ikke går glipp av lovlige skattefradrag.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her