Ståa i norsk økonomi våren 2024. Faglig program ved Norsk Eiendoms generalforsamling

I dette opptaket får du presentert de seneste makrotallene fra hele Norges næringsliv. Logg inn under for å se opptak og presentasjon.

I dette opptaket får du presentert de seneste makrotallene fra hele Norges næringsliv. Logg inn under for å se opptak og presentasjon.

Fra venstre: Stig Bech, Sonja Horn, Kari Due-Andresen, Baard Schumann, Øystein Dørum, Helge Orten og Siri Staalesen.

Mot lysere tider?

Turbulensen i verdensøkonomien er snart over. Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO, presenterte de seneste makrotallene fra hele Norges næringsliv. Etterpå ble det innlegg fra politikerne Helge Orten fra Høyre og Siri Staalesen fra Arbeiderpartiet, med etterfølgende diskusjon om utfordringene man har stått i de siste årene og hvilke mulighetsbilder som nå tegner seg.

Slik var programmet

12:30 Velkommen
Ved Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom

12.35 Innledninger

  • De makroøkonomiske utsiktene for et samlet norsk næringsliv, Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO
  • Politiske prioriteringer for eiendomsbransjen, Helge Orten (H), medlem av Stortingets finanskomité og Siri Staalesen (AP), medlem av Stortingets kommunalkomité

Samtale mellom politikk, NHO og bransjen:

  • Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO
  • Helge Orten (H), medlem av Stortingets finanskomité
  • Siri Staalesen (AP), medlem av Stortingets kommunalkomité
  • Sonja Horn, adm. direktør i Entra
  • Kari Due-Andresen. adm. direktør og partner i Akershus Eiendom
  • Baard Schumann, adm. direktør i Union Boligutviklingsfond
  • Stig Bech, styreleder Norsk Eiendom, moderator

Kun for medlemmer i Norsk Eiendom

Du som jobber i en bedrift som er medlem, logg inn under for å få adgang til innholdet. Har du ikke passord kan du registrere deg her

Som medlem så har du adgang til dette opptaket.

Se opptak fra lanseringsmøtet

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Kontakt

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542