Ny rapport: Virkemidler for 8 TWh solkraft innen 2030

21
.
March
2024
Ny rapport: Virkemidler for 8 TWh solkraft innen 2030

Vidar Fiskum, fagsjef Bransjeutvikling i Norsk Eiendom, Kristin H. Lind, direktør Strømnett og beredskap i Fornybar Norge, Tore Strandskog, direktør Næringspolitikk i Nelfo og Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL overleverte rapporten til statssekretær Elisabeth Sæther (AP) i Energidepartementet den 21. mars 2024.

21
.
March
2024

Ny rapport: Virkemidler for 8 TWh solkraft innen 2030

Elektrifisering og grønn næringsutvikling i Norge vil kreve store mengder kraft i årene som kommer. Derfor har Stortinget vedtatt et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030 og bedt regjeringen om en konkret handlingsplan innen revidert nasjonalbudsjett i 2024. Vi håper denne rapporten vil bli et faglig underlag for å nå dette målet.

Solkraft kan endre hvordan vi forholder oss til strømproduksjon, og gjøre det mulig for eiere av boliger og yrkesbygg, for kommuner, industri og landbruket å bli egne kraftprodusenter. Det finnes imidlertid en rekke barrierer som må adresseres dersom vi skal lykkes med utbyggingen av solkraft i Norge.

Det er regulatoriske barrierer, og i mange tilfeller gir solkraften for svak lønnsomhet. I tillegg trenger vi en bedret samhandling mellom strømnettet og uregulerbar produksjon for at vi skal sikre en kostnadseffektiv utbygging.

Vi ønsker med denne rapporten å etablere et samfunnsøkonomisk faglig grunnlag som kan bidra til å tilrettelegge for en utbygging av 8 TWh solkraft innen 2030.

Rapporten bygger på “Solkraft i bygningsmassen og samfunnet” (Multiconsult, 2023), som gir en analyse av hvordan solkraft kan integreres i kraftsystemet på en best mulig måte teknisk, økonomisk og regulatorisk. Der finnes også forslag til en teknisk og regulatorisk verktøykasse for å unngå unødvendige kostnader og belastninger på strømnettet, og som kreves om vi skal nå målet 8 TWh innen 2030.

Rapporten er utarbeidet av DNV og Menon på oppdrag av Fornybar Norge, Nelfo, Solenergiklyngen, NBBL og Norsk Eiendom.

Nye kontraktsmaler for solcelleanlegg i leieavtaler

Byggeierens største utfordring, å finne markedsgrunnlag for lokalprodusert energi, må bransjen fortsatt arbeide med.

Å utvide området hvor lokalprodusert energi kan deles konsesjonsfritt og uten nettleie, er en start. Norsk Eiendoms nye standardkontrakter for deling av overskuddsproduksjon er vel så viktig.

Andre nyttige lenker

Kontakt

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her