Virkemidler for 8 TWh solkraft innen 2030

Elektrifisering og grønn næringsutvikling i Norge vil kreve store mengder kraft i årene som kommer. Derfor har Stortinget vedtatt et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030 og bedt regjeringen om en konkret handlingsplan innen revidert nasjonalbudsjett i 2024. Vi håper denne rapporten vil bli et faglig underlag for å nå dette målet.

Denne rapporten peker på barrierer og rammebetingelser som skal gjøre det finansielt mer gunstig for privathusholdninger og byggeiere å anlegge solcelleanlegg, og er utarbeidet av DNV og Menon på oppdrag av Fornybar Norge, Nelfo, Solenergiklyngen, NBBL og Norsk Eiendom.

Nye kontraktsmaler for solcelleanlegg i leieavtaler

Byggeierens største utfordring, å finne markedsgrunnlag for lokalprodusert energi, må bransjen fortsatt arbeide med.

Å utvide området hvor lokalprodusert energi kan deles konsesjonsfritt og uten nettleie, er en start. Norsk Eiendoms nye standardkontrakter for deling av overskuddsproduksjon er vel så viktig.

No items found.