Reviderte leiekontraktsmaler er lansert

6
.
May
2022
Reviderte leiekontraktsmaler er lansert

6
.
May
2022

Reviderte leiekontraktsmaler er lansert

Våre standard leieavtaler for næringsforhold har befestet seg som bransjestandarder, og er kontraktsmalene som «alle» benytter. Tre nyheter er vel verdt å merke seg: forebygging av korrupsjon, tydelig bærekraftansvar og eiendomsrett til stordata. Og vi kommer med to helt splitter nye maler.

Arbeidsgruppen f.v.: Sven Magnus Rivertz i Norsk Eiendom, Dina Almås og Camilla Hammer Solheim i Bahr, Anette Thunes og Ottar Egset i Føyen samt Anders Rennesund i CBRE som representerer Forum for Næringsmeglere.

Det var stor interesse for lanserings-seminaret for de reviderte standardkontraktsmalene som ble lagt frem torsdag. 5. mai 2022 av Norsk Eiendom og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)/Forum for næringsmeglere (FFN).  

Våre standard leieavtaler for næringsforhold har befestet seg som bransjestandarder, og er kontraktsmalene som «alle» benytter. Nå er standardavtalene gjennomgått og revidert.

– Det faktum at vi fikk over 300 påmeldinger til arrangementet, sier noe om statusen våre standardmaler har i bransjen. Årets revisjon har også hatt en bred høringsrunde, som har gitt arbeidsgruppen nyttige innspill. På den måten sikrer vi at innholdet er relevant, oppdatert og balansert, sier vår juridiske fagsjef, Sven Magnus Rivertz.

Betydelig risiko for hvitvasking

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra de to foreningene og deres advokatfirma – Føyen for Norsk Eiendom og Bahr for næringsmeglerne.

– I denne revisjonsrunden er det blant annet tatt inn bestemmelser om samfunnsansvar og menneskerettigheter, anti-korrupsjon og anti-hvitvasking som både utleier og leietaker må forholde seg til. Risikoen for hvitvasking i eiendomsbransjen er betydelig, og bestemmelsene er innført for å øke bevisstheten og høyne seriøsitetsnivået i bransjen, sier Ottar Egset i Føyen.

– Det har vært viktig å gjøre bestemmelsene balanserte, og at de ikke utelukkende skal gjelde for leietakerne slik som gjerne er vanlig i de reguleringene og erklæringene som ofte sees hos utenlandske aktører, tilføyer Anette Thunes.

Byggenæringen står for nesten en fjerdedel av de norske fastlandsutslippene, og er en nøkkelaktør for å nå klimamålene. Derfor har de nye malene løftet bærekraft fra vedleggstatus til å bli en del av kontraktene.

– Bransjen har hatt og har et stort klimaavtrykk, og vi merker at aktørene er opptatt av sitt klima- og miljø ansvar. Organisasjonene ønsker å bidra til at aktørene lykkes med dette, og de nye leiestandardene er et godt skritt i riktig retning, sier Camilla Hammer Solheim i Bahr.

De viktigste nyhetene i malene er:

Forebygging av korrupsjon og hvitvasking

Med ny compliance-reguleringtar bransjen grep for å gjøre det vanskeligere for kriminelle å operere i norsk eiendomsbransje.

Bærekraft

De nye bestemmelsene handler om at de skal ha mest mulig miljøeffekt og samtidig kunne gi forutsigbarhet knyttet til fremtidige kostnader.

Eiendomsrett til stordata

Stordata kan representere betydelige verdier for eierne, men få har et bevisst forhold til rettighetene knyttet til dette. Derfor er det kommet nye avtalebestemmelser knyttet til eiendomsretten til slik data.

To nye maler

Kjøpesentermal

Hittil har vi kun har en mal for korttidsleie av handelslokaler utenfor kjøpesenter. Basert på ønsker fra aktører hos begge parter er det nå utarbeidet en mal for kjøpesenter.

Parkeringsavtale

Benyttes som bilag til standard leieavtale for næringslokaler/-bygg.

---
Les også:

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her