Entreprenører møtte utbyggerne på alumnisamling

26
.
June
2024
Entreprenører møtte utbyggerne på alumnisamling

Nåværende og tidligere styremedlemmer og Norsk Eiendoms administrasjon på samlingen 19. juni.

26
.
June
2024

Entreprenører møtte utbyggerne på alumnisamling

Det viktigste tema for samlingen var samarbeid, og fra entreprenørene var hovedbudskapet å komme så tidlig som mulig inn i prosessen – før det blir lagt for mange premisser.

Det er krise i byggebransjen, og har vært det en god stund. Derfor var samarbeid og samspill et viktig tema da Norsk Eiendom samlet tidligere og nåværende styremedlemmer, hovedsakelig for å diskutere hvordan man skal komme seg ut av krisen samlet og styrket.

Pål Magnus Aglen fra Skanska og Stine Aa. Pedersen fra Betonmast var invitert til møtet, for å komme med sine perspektiver på hvordan man best mulig kan samarbeide.

– Samarbeidet mellom eiendomsutviklere og entreprenører må dreie seg om samspill og felles forståelse om hva som skal til om vi som bransje skal komme oss ut av krisen vi står i. Mange forventer fortsatt at entreprisekostnadene skal mye ned som følge av lav ordreinngang hos entreprenør, men det er ikke tilfelle, sa Pål Magnus Aglen i Skanska.

Stine Aa. Pedersen fra Betonmast og Pål Magnus Aglen fra Skanska, flankert av Vidar Fiskum, Norsk Eiendom til venstre, og Tone Tellevik Dahl, også fra Norsk Eiendom, samt Ingse Galtung Døsvig fra Bara Eiendom til høyre.

Aglen og Pedersen pekte på flere faktorer som gjør at det er slik, blant annet økte lønns- og materialpriser, negativ utvikling i kronekursen og finans­kostnader som et resultat av høy rente.

Usikkerhet krever samspill

For utbyggernes del er det litt andre faktorer som påvirker kostnadsbildet, blant annet rekkefølgekrav og realytelser for å oppfylle gitte krav. Saksbehandlings­tid hos planmyndighetene er også kostnadsdrivende, om enn indirekte ved at det reguleres for få tomter. Krav til arkitektur og estetikk, utredninger og dokumentasjon, bidrar også til høyere kostnader.

Uforutsigbarhet og usikkerhet er i seg selv kostnadsdrivende. Desto viktigere blir det å sørge for forutsigbarhet for de involverte i prosjektene, det vil si involvering og en samarbeidsform som bidrar til felles forståelse. Det betyr at byggherre/utbygger må være tydelig på hva som er det viktigste når det gjelder pris. Utbygger må ha en forståelse for hvor entreprenøren tjener sine penger, og motsatt. Forståelse for hverandres behov, og de respektive kunders behov, vil være en bidragsyter til å redusere risiko og øke forutsigbarheten for begge parter.

Vår viktigste samtalepart

– Entreprenørene er eiendomsbransjens viktigste samtalepart, og etter år med svært lav utbyggingsaktivitet og få utsikter til nye prosjekter, har kontaktflatene blitt færre. Derfor er det ekstra viktig – og nyttig – å få bedre innblikk i utfordringsbildet sett med entreprenørens øyne, slik at vi sammen kan arbeide for å komme godt rustet ut av en tung periode, sier Tone Tellevik Dahl.

Deltakerne på samlingen fikk også en gjennomgang av "rikets tilstand" fra Tone Tellevik Dahl, samt en evaluering av mentorprogrammet i Norsk Eiendom, presentert av vår fagsjef Vidar Aasbrenn Fiskum og Katrine Belsvik fra AB Invest.

Katrine Belsvik og Vidar Fiskum.

Kontakt

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her