Vi lanserer ny bransjestandard for beboerundersøkelser

Vi lanserer ny bransjestandard for beboerundersøkelser

Beboerundersøkelser er et viktig verktøy for å sikre trygge og gode leieforhold. Det handler om at selskapet har en driftsmodell som er tilrettelagt for oppfølging og god dialog med leietakerne.

26
.
June
2024
Vi lanserer ny bransjestandard for beboerundersøkelser

26
.
June
2024

Vi lanserer ny bransjestandard for beboerundersøkelser

Vi lanserer ny bransjestandard for beboerundersøkelser

Beboerundersøkelser er et viktig verktøy for å sikre trygge og gode leieforhold. Det handler om at selskapet har en driftsmodell som er tilrettelagt for oppfølging og god dialog med leietakerne.

Beboerundersøkelser gir mulighet for løpende dialog med leietaker. Bildet tilhører Heimstaden.

Som et ledd i profesjonaliseringen av boligutleiemarkedet har vi inngått et samarbeid med analyseselskapet NEMEET om å etablere en ny bransjestandard for beboerundersøkelser i leieforhold.

Bransjestandarden blir lansert til høsten. Den vil gi boligutleier et nyttig verktøy for å evaluere sin egen virksomhet i forhold til andre i bransjen, hvilket vil være til fordel for både utleievirksomheten og leietakerne.

Utleieaktører innen næringseiendom har gjennomført sin kundeindeks i en årrekke, men dette har ikke vært aktuelt i boligutleiesegmentet før nå.

Beboerundersøkelser er helt grunnleggende for å:

  • Kjenne til leiers tilfredshet og synspunkter knyttet til leieforholdet.
  • Holde løpende dialog med leietaker.
  • Kartlegge hva man er god på.
  • Fange opp hva som eventuelt bør forbedres eller iverksettes.

Med en NY bransjestandard for beboerundersøkelser får vi:

  • Et verktøy som gjør det mulig å måle seg mot bransjekollegaer.
  • Større innsikt og forståelse rundt hva man er god på - eller kan bli bedre på.
  • En ny måte å tiltrekke leietakere.
  • En årlig bransjetreff for å bygge nettverk.
  • Muligheten å vise at vi er en seriøs bransje, som jobber langsiktig og profesjonelt.

Et krevende boligutleiemarked

Dagens boligutleiemarked er krevende og i ubalanse. Dårlige rammebetingelser gjør det mindre attraktivt å drive med boligutleie enn annen utleie. Boligpolitikk dominerer det politiske arbeidet både i departement og på Stortinget, men hvilke endringer som kommer er svært usikkert. I møte med myndighetene, har kunnskap og datagrunnlag stor verdi. Derfor trenger vi å styrke informasjonsmakten, for å vise at vi er en seriøs bransje som har fokus på trygghet og gode hjem.

– En helt ny bransjestandard for beboerundersøkelser i leieforhold vil gi oss et viktig kunnskapsgrunnlag. En felles standard vil styrke oss som bransje, og det vil gi oss synlighet. Flere vil få innsikt om våre saker og hva vi står for, sier spesialrådgiver Miriam Våraker Høstmælingen i Norsk Eiendom.

Ta gjerne kontakt hvis du er nysgjerrig og vil vite mer.

Kontakt

Vidar Fiskum

Miriam Våraker Høstmælingen

Spesialrådgiver Bolig

mvh@noeiendom.no
Tlf. 915 94 084

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her