Beboerundersøkelser for profesjonelle boligutleiere: Viktig verktøy for løpende forbedringer

25
.
April
2023
Beboerundersøkelser for profesjonelle boligutleiere: Viktig verktøy for løpende forbedringer

25
.
April
2023

Beboerundersøkelser for profesjonelle boligutleiere: Viktig verktøy for løpende forbedringer

Et viktig kapittel i Norsk Eiendoms ferske veileder for beboerinvolvering handler om beboerundersøkelser. Slik kartlegging er et viktig verktøy for å sikre god innsikt i leieboersammensetningen samt leieboernes tilfredshet, preferanser, og synspunkter knyttet til leieforholdet. Ved å benytte undersøkelser vil man på en effektiv måte fange opp hva som eventuelt bør forbedres eller iverksettes.

Ida Hjeltnes.

– Frem til nylig har slike undersøkelser vært lite utbredt i boligutleiesegmentet. Til sammenligning gjennomfører utleieaktører innen næringseiendom ofte undersøkelser for å måle seg mot hverandre og tiltrekke seg nye leietakere. Blant veletablerte boligutleiere ser vi imidlertid en fremvekst i bruken av beboerundersøkelser. Ved å motta tilbakemeldinger fra leieboere i de ulike fasene i leieforholdet får man god innsikt i alt fra kontraktskrivingen til opplevelsen ved utflytting, og alt mellom disse fasene, sier Ida Hjeltnes som er Norsk Eiendoms prosjektleder for boligutleie.

Må følges opp

Ida Hjeltnes understreker at det er viktig å analysere resultatene fra beboerundersøkelsen, da analysen utgjør et kunnskapsgrunnlag for utvikling av handlingsplaner og prioriteringer per eiendom. Undersøkelsene bør følges opp med god informasjon og kommunikasjon for å sikre at leieboeren opplever at tilbakemeldingen er lest og behandlet.  

– Flere aktører etterlyser et standardisert oppsett av spørsmål slik at de profesjonelle utleiere har mulighet til å sammenligne sine resultater med andres. Et benchmark-verktøy vil være et stort skritt i riktig retning for å tilføre merverdi til utleiere, så vel som til leieboere. Vi jobber videre med å systematisere et slikt verktøy, sier Hjeltnes som deler Norsk Eiendoms 10 anbefalte spørsmål som del av en beboerundersøkelse, som også omtales utførlig på side 13 i veilederen Veien til et godt leieforhold:

1. På en skala fra 1 til 5, hvor fornøyd er du med din utleier? 

2. På en skala fra 1 til 5, hvor fornøyd er du med kommunikasjonen med din utleier? 

3. På en skala fra 1 til 5, hvor godt tilrettelegger din utleier for en digital brukeropplevelse? 

4. På en skala fra 1 til 5, hvor fornøyd er du med standarden på din bolig? 

5. På en skala fra 1 til 5, synes du at du får «verdi for pengene» i forhold til husleien du betaler? 

6. På en skala fra 1 til 5, hvor fornøyd er du med prosessen hos utleier når du melder inn feil og mangler? 

7. På en skala fra 1 til 5, hvor godt tilrettelegger din utleier for en bærekraftig levemåte (eksempelvis avfallshåndtering og vann- og energiforbruk)? 

8. På en skala fra 1 til 5, hvor godt fornøyd er du med sikkerheten på eiendommen der du bor? 

9. På en skala fra 1 til 5, hvor vennlig er din utleier når du tar kontakt? 

10. (NPS) Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale “navn på utleier” til venner og familie? (Forklaring: velg på skalaen fra 0 til 10, der0 er ”Ikke sannsynlig i det hele tatt” og 10 er ”Veldig sannsynlig”) 

Illustrasjonen viser fem faser som grunnlag for utarbeidelser av planer, som kan tilpasses det enkelte selskap: Måle – Analysere – Planlegge – Iverksette – Kommunisere. Kilde: www.hococo.io

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her