Veien til et godt leieforhold

Som bransjeforening for profesjonelle boligutleieaktører vil vi med denne veilederen synliggjøre beste praksis innen beboerinvolvering.

Leiemarkedet er av betydelig størrelse og er en viktig del av boligmarkedet i Norge. Det norske utleiemarkedet består stort sett av småskalautleiere og utleie i privat regi, med begrenset omfang av profesjonelle, langsiktige aktører. Dette har blant annet hindret løpende utvikling av god forvaltningspraksis og standardisering, samt bidratt til manglende kvalitetsløft for boliger. Dette ønsker Norsk Eiendom å gjøre noe med ved å ta en aktiv og konstruktiv rolle knyttet til bransjeutvikling av boligutleiefeltet.

Veilederen gir innledningsvis et innblikk i et leiemarked og en bransje i endring gjennom profesjonalisering, digitalisering og økt oppmerksomhet og tilbud innen sosial bærekraft. Gjennom eksempler og anbefalinger knyttet til beboerundersøkelser, bomiljøtiltak og beboermedvirkning skal veilederen bidra til bransjeutvikling, synliggjøring av bransjeansvar og bedre omdømme.

Prosjektgruppen har bestått av:

  • Ida Hjeltnes, prosjektleder Boligutleie i Norsk Eiendom (prosjektleder)
  • Torgeir Kjos Sørensen, direktør forvaltning og drift i Selvaag Utleiebolig
  • Marianne Frønsdal, landssjef i Heimstaden
  • Esben S Svalaastog, daglig leder i Grunnsteinen
  • Christian Wierød, direktør i Unite Living
  • Rigmor Frost, daglig leder i Frost Eiendom
  • Fredrik Lunde Michalsen, daglig leder i Nyheim Bolig
  • Johan David Myrann, leder i Evergreen Coliving

Lenker

No items found.