Statssekretær om veileder for beboerinvolvering: – Bra at bransjen selv tar initiativ

29
.
March
2023
Statssekretær om veileder for beboerinvolvering: – Bra at bransjen selv tar initiativ

Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Nancy Porsanger Anti (t.v.), roser veilederen "Beboerinvolvering i praksis" som hun her får overrakt av Tone Tellevik Dahl.

29
.
March
2023

Statssekretær om veileder for beboerinvolvering: – Bra at bransjen selv tar initiativ

– Veilederen for beboerinvolvering er et viktig bidrag i verktøykassen for gode leieforhold. Det er veldig bra at bransjen selv har tatt initiativ til å vise frem beste praksis på denne måten, sa statssekretær Nancy Porsanger Anti da hun fikk overlevert den nye veilederen på lanseringsmøtet onsdag.

Flere av arbeidsgruppens medlemmer holdt innlegg for de ca 60 møtedeltagerne, sammen med statssekretær Nancy Porsanger Anti.

Vår nye veileder "Veien til et godt leieforhold - Beboerinvolvering i praksis" er blitt til gjennom et godt og grundig samarbeid mellom bransjeforeningen og medlemmer som har boligutleie i sin portefølje. Den består av gode eksempler innenfor tre pilarer for involvering: Beboerundersøkelser, bomiljøtiltak og beboermedvirkning.

Nybrottsarbeid og bransjeansvar

– Utvikling av maler og veiledere er en viktig del av Norsk Eiendoms måte å jobbe på, men å lage en veileder for involvering av leieboere har vært et nybrottsarbeid. Vi har brukt medlemmene til å dele sine erfaringer, og arbeids­gruppen vår har vært på befaringer og på studietur. Den ferdige veilederen bidrar til bransjeutvikling og synliggjøring av bransjeansvar. Men også til innsikt i de mange gode eksemplene, sa Norsk Eiendoms prosjektleder for boligutleie, Ida Hjeltnes, da hun innledet lanseringsmøtet.  

Flere av arbeidsgruppens medlemmer holdt innlegg for de ca. 60 møtedel­ta­ger­ne. Fredrik Lunde Michaelsen, daglig leder i Nyheim Bolig, fortalte om hvordan Nyheim opererer med et evighetsperspektiv når de går inn i nye prosjekter. Han ønsker flere profesjonelle utleieaktører på markedet, slik at det kan profesjona­liseres. Lunde Michaelsen poengterte at den nye veilederen er et viktig bidrag til å operasjonalisere FNs bærekraftsmål 3 (god helse og livskvalitet) og 11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn).

En ny generasjon leieboere

Christian Wierød, direktør i Unite Living, fortalte om hvordan Unite og 60 av deres partnere jobber med å digitalisere og automatisere utleiesystemet. Til glede for utleierne som kan bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på det medmenneskelige i leieforholdet, men også til glede for en ny generasjon leieboere som stiller helt andre krav til en sømløs brukerreise enn tidligere generasjoner.

Heimstaden bruker beboerundersøkelser systematisk i sin utleievirksomhet. Utleiesjef Kristian Fredrik Mehus fremholdt at undersøkelser er en grunnleg­gende form for beboerinvolvering, som har stor verdi for leieboerne gitt at svarene leses og følges opp av utleier. Han presenterte også de 10 spørs­målene som i veilederen presenteres som anbefalte standardspørsmål.  

En annen pilar i beboerinvolveringen, bomiljøtiltak, ble eksemplifisert fra Rigmor Frost i Frost Eiendom og Torgeir Kjos-Sørensen i Selvaag Utleiebolig. I Frost Eiendoms "Nærbyen 24/7" finnes det et areal for coworking, men også flere fellesaktiviteter med alt fra filmrom til ekstra kjøkken og delesykler. Selvaag har blant annet tilbud til unge leieboere om sommerjobb knyttet til utvendig vedlikehold.

Fem gode råd for økt involvering

Grunnsteinens daglige leder, Esben S. Svalastog, har også sittet i arbeids­gruppen for veilederen. Han fremholdt at veilederen er et viktig steg for å styrke boligutleiesektoren i Norge, og berømmet Norsk Eiendom med Ida Hjeltnes i spissen for å ha oppnådd store resultater på bare 15 måneder. Svalastog var også opptatt av at utleiesektoren må profesjonaliseres for å få bukt med stigmaet som fortsatt hefter ved det å være leieboer, til tross for at de aller fleste av oss er det i faser av livet.  

Last ned veilederen her

Avslutningsvis takket Norsk Eiendoms administrerende direktør, Tone Tellevik Dahl, alle som har medvirket til utvikling av veilederen. Og hun minnet om de fem gode rådene for å øke graden av beboerinvolvering i et leieforhold:

  1. Sett leieboeren i fokus
  2. Ha løpende dialog med leieboerne
  3. Benytt ulike verktøy for beboerinvolvering
  4. Utnytt potensialet i digitale løsninger
  5. Bygg kompetanse

For medlemmer

Klikk her for å se opptak av webinaret (krever innlogging).

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her