Pilotperiode avsluttes: I rute mot etablering av Boligmerket for utleieboliger

30
.
May
2023
Pilotperiode avsluttes: I rute mot etablering av Boligmerket for utleieboliger

30
.
May
2023

Pilotperiode avsluttes: I rute mot etablering av Boligmerket for utleieboliger

Arbeidet med en merkeordning for utleieboliger er i rute, og går nå over i en ny fase. Gjennom en pilotperiode denne våren har de profesjonelle boligutleierne som er med i prosjektet testet ut og evaluert hvordan Boligmerket kan fungere. Målet er fortsatt etablering av en sertifiseringsordning i 2025.

Ida Hjeltnes.

Pilotperioden har gitt oss mange viktige svar på hvordan en merkeordning kan fungere i praksis. Den har omfattet nærmere 2000 boliger over hele landet, fra Tromsø til Drammen. Utleieaktørene har gitt oss verdifull kunnskap om hva som fungerer og hva som må rettes opp, slik at vi gjennom dette året og 2024 kan få ferdigstilt Boligmerket. Når sertifiseringen er lansert vil det bli enklere for leietagere å navigere seg frem til de seriøse boligutleierne, sier Ida Hjeltnes som er Norsk Eiendoms prosjektleder for boligutleie.

Støtte fra Husbanken

Norsk Eiendom, Leieboerforeningen, Pådriv og Nedenfra Ideelt er initiativtagere til etablering av en mulig merkeordning for utleiemarkedet som et ledd i sitt boligsosiale arbeid. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Husbanken og Oslo kommune, i tillegg til egne bidrag i form av penger og arbeidsinnsats. Nå ser de målet i horisonten.

Fra og med 2022 har Norsk Eiendom også vært bransjeorganisasjon for profesjonelle boligutleiere. Flere av medlemsbedriftene stilte opp som aktører i piloteringen som nettopp er avsluttet. Pilotgruppen har bestått av Frost Eiendom, USBL, Heimstaden, Selvaag Utleiebolig, Nyheim Bolig, Studentsamskipnaden i Oslo, Merkantilbygg, Boligstiftelsen i Trondheim og Boligbygg i Oslo kommune. I pilotprosjektet har disse testet hvordan det fungerer å laste opp bestemte typer dokumentasjon om boligene i sin portefølje, både om tekniske funksjoner og om tjenestetilbudet.

Ubyråkratisk ordning

– Vi setter stor pris på deltagelsen fra våre medlemmer og tilbakemeldingene de har gitt oss. Vi tar blant annet med oss at vi trenger en enkel og bruker­vennlig løsning i digital form, et tydelig skille mellom sertifisering av utleier og merking av boliger, og muligens forskjell på hva profesjonelle og private utleiere må gjøre for å kvalifisere for sertifisering. Vi skal videreutvikle prototypen til et merke som er lett forståelig for leietagerne, og minst mulig byråkratisk for utleieaktørene. Beste praksis blir viktig, understreker Hjeltnes.

Last ned konseptforslaget her.

I tillegg til et overordnet Boligmerke som vitner om utleiers seriøsitet, kvalitet og kompetanse, jobbes det med tilleggs­merkinger som sier noe om den enkelte boligs beskaffenhet. Det kan for eksempel være hvorvidt den er universelt utformet, om den ligger i urbant miljø eller nær naturen, om den har fellesrom/-funksjoner og om det finnes systemer for beboerinvolvering. Alt dette skal det jobbes med frem til merke­ordningen forhåpentligvis ser dagens lys i 2025.

No items found.
Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her