Klart for pilotering av Boligmerket

2
.
June
2022
Klart for pilotering av Boligmerket

Fra venstre Ole Pedersen i Nedenfra, Ida Hjeltnes i Norsk Eiendom, Karin Lindgård i Pådriv, Tone Tellevik i Norsk Eiendom, Sigmund Aunan, Lars Aasen i Leieboerforeningen og Mathilde Blichfeldt Mjønes i Pådriv.

2
.
June
2022

Klart for pilotering av Boligmerket

I februar foreslo Leieboerforeningen, Norsk Eiendom, Nedenfra Ideelt AS og Pådriv en merkeordning for å sertifisere utleiere og merke leieboliger. Nå har Husbanken og Oslo Kommune gitt tilsagn på søknadene som sikrer gjennomføring av piloteringsfasen.

Det norske boligmarkedet er i stadig utvikling og vi ser en tydelig trend på at flere velger å leie bolig. Utfordringen er at leiemarkedet er fragmentert og domineres av mange ikke profesjonelle aktører. I lys av dette er det et økt behov for kunnskap og transparens om hva som tilbys på leiemarkedet. Visjonen til de fire organisasjonene som står bak konseptrapporten om Boligmerket er å gjøre det enklere for leietakere å velge blant gode utleieboliger, og for utleiere å synliggjøre kvaliteter i deres utleieobjekter.  

Konseptrapporten “Boligmerket” ble i februar overlevert Husbanken og Oslo kommune, som i likhet med de fire aktørene har bidratt med prosjektmidler.  

Leieboerforeningen representerer norske leietakere, Norsk Eiendom representerer profesjonelle utleiere, Nedenfra Ideelt AS og Pådriv bidrar til prosjektet med metoder for involvering og samhandling.

Godt forankret hos leietaker- og utleierorganisasjoner

De fire aktørene er godt fornøyd med Husbankens og Oslo kommunes tildelinger på henholdsvis 700 000 og 300 000 kr, samt dere positive tilbakemeldinger om prosjektet. Dette betyr at pilotfasen kan realiseres.

- Leieboerforeningen har jobbet for en frivillig sertifiseringsordning for leiesektoren i mange år. En slik ordning vil gi økt botrygghet for leieboerne og stimulere utleiere til å satse på kvalitet og kompetanse.  Dette er nødvendig for å modernisere en leiesektor som er i vekst, sier Lars Aasen i Leieboerforeningen.

Norsk Eiendom har nylig tatt på seg rollen som bransjeorganisasjon for profesjonelle boligutleieaktører. Av det foreningen særlig har merket seg er at det er stor variasjon både i standard, kontrakter og oppfølging i utleiemarkedet generelt. Et mål fremover er å utarbeide beste praksis på disse områdene.

- Når vi nå får muligheten til å prøve ut prinsippene fra konseptrapporten til Boligmerket, tar vi et viktig skritt mot et mer seriøst og transparent boligutleiemarked. Våre medlemmer står klare til å bidra i piloten. Målet er å jobbe frem en modell som er enkel for utleier å kunne bruke og enkel å forstå for leietakerne, sier Tone Tellevik Dahl, direktør i Norsk Eiendom.  

Styrker leieboernes situasjon

En merkeordning handler vel så mye om å veilede utleieaktører som trenger å bli bedre, skal vi tro Ole M. Y. Pedersen i Nedenfra Ideelt:

- Vi ønsker å gjøre det lettere for leiebeboere å finne de gode boligene og utleierne på markedet. Dette vil gi en fordel for de seriøse utleierne, samtidig som vi vil gi de dårlige utleierne enkle retningslinjer og veiledning for hvordan å bli bedre.

Med i prosjektet er også Pådriv Oslo, som har boligmangfold som et av sine fire strategiske fokusområder.

- Pilotering av Boligmerket vil fremme en mer profesjonell utleiesektor som igjen bidrar til flere gode utleieboliger, mer variert boligstruktur og mer bærekraftige bo og nærmiljøer. Karin Lindgård, partner i SoCentral.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet mot en merkeordning for utleieboliger, avslutter samarbeidspartnerne. Prosjektet har en arbeidstidsramme på 2 år.

Lenker

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her