Hvordan skaffer vi flere utleieboliger?

18
.
December
2023
Hvordan skaffer vi flere utleieboliger?

Foran f.v.: Jan Hjelle, administrerende direktør i Husbanken, Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom, Anne Gamme, fagleder myndighetskontakt helse og velferd i KS, og Erik Simensen, avdelingsdirektør i Husbanken som var konferansier. F.v. bak: Helge Bjørnestad, avdelingsleder i Ullensaker kommune, og Helene Jordheim, avdelingsleder i Husbanken Øst. I tillegg var Andro og Elton Hoksa i Ørnheia AS på programmet.

18
.
December
2023

Hvordan skaffer vi flere utleieboliger?

Det er et ekstraordinært press på utleiemarkedet, og vi trenger å se på alle mulige løsninger for å håndtere krisen vi står i. Norge står ovenfor en voksende flyktningsituasjon og en stagnert boligbygging på grunn av ugunstig skattepolitikk og markedssituasjon.

– Tilvisningsavtaler er ikke bare en måte å skaffe utleieboliger på; de er et nøkkelverktøy for å holde hjulene i gang, spesielt i økonomisk vanskelige tider. Dessverre er det alt for få som kjenner til modellen, sier Tone Tellevik Dahl, direktør i Norsk Eiendom.

Den 1. desember deltok hun på webinar om tilvisningsavtaler, sammen med administrerende direktør i Husbanken Jan Hjelle og fagleder i Kommunesektorens organisasjon Anne Gamme. De diskuterte hvilke muligheter som finnes innenfor dagens regelverk. Deltakerne kom fra både eiendomsbransjen og kommunene.

– Norge står ovenfor en situasjon vi aldri har erfart tidligere. Vi har mottatt 70.000 ukrainske flyktninger til nå, og kommunene skal bosette 36.000 ytterligere i 2024. Dette er familier som skal leie bolig i Norge, i tillegg til de 1 millioner nordmenn som allerede er i leiemarkedet. Kommunene har et massivt behov for flere utleieboliger, og en av løsningene er at profesjonelle boligutleieaktører supplerer med trygge og gode hjem, sa Jan Hjelle på webinaret.

Romslig og raus dialog gir gode resultater

Det finnes eksempler på at et trepartssamarbeid mellom utvikler, kommune og Husbanken fungerer godt. I Stokmarknes kommune beskrives ordningen som en kjærlighetshistorie de trodde var for god til å være sann.

Ullensaker er en vekstkommune med flere prosjekter i loopen takket være godt samarbeid innad i kommunen, og en åpenhet til utbygger om deres behov.  

Husbanken er kjent med at dagens modell har begrensninger. De er lydhøre og ønsker å bruke sine fullmakter til å gjøre de justeringer man ser er nødvendig. Kommunesektorens organisasjon, Norsk Eiendom og Husbanken vil fortsette å snakke sammen, med et felles mål om å realisere mange flere gode og trygge utleieboliger!

Nyttige lenker

Kontakt

Vidar Fiskum

Miriam Våraker Høstmælingen

Spesialrådgiver Bolig

mvh@noeiendom.no
Tlf. 915 94 084

Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her