Ny rapport om Boligmerket etter avsluttet pilot

20
.
November
2023
Ny rapport om Boligmerket etter avsluttet pilot

Ved frokostmøtet overleverte vi rapporten til en fornøyd statssekretær Nancy Porsanger Anti t.v. Her sammen med Ole Pedersen i Nedenfra, Lars Aasen i Leieboerforeningen, Håkon Iversen i Pådriv, Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom, Karin Lindgård i Pådriv, Mathilde Blichfeldt Mjønes i Pådriv og Miriam Våraker Høstmælingen i Norsk Eiendom.

20
.
November
2023

Ny rapport om Boligmerket etter avsluttet pilot

Torsdag 16. november lanserte partnerskapet for Boligmerket sin rapport fra piloteringsfasen som har pågått denne våren. – Det er så godt å se leietakere og utleiere jobbe sammen for å finne løsninger. Dette blir spennende å følge med på siste etappe, sa statssekretær Nancy Porsanger Anti fra Kommunaldepartementet da hun fikk overlevert rapporten.

Boligmerket er en merkeordning som skal gjøre det enklere for leietakere å finne en god bolig, og for utleiere å synliggjøre kvaliteter i sine utleieboliger.

Pilotperioden av Boligmerket er nå avsluttet. Piloteringen har handlet om å teste ut kriterier for sertifisering av utleiere og merking av boliger. Den har omfattet nærmere 2000 boliger spredd over hele landet. Rapporten beskriver hvordan vi har arbeidet, interessante funn vi har gjort og anbefalinger for veien videre. Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti fra Kommunal- og distriktsdepartementet tok i mot rapporten, som er finansiert av Husbanken og Oslo kommune.  

Nancy Porsanger Anti.

– Vi er helt avhengig av et godt fungerende leiemarked, og det er så godt å se dere som representerer både leietakere og utleiere jobbe sammen for å finne konkrete løsninger som skal fungere for begge parter. At Boligmerket skal utgjøre en slags grunnleggende standard gjør det relevant for flere å bli med. Vi syntes dette er spennende å følge med på, sa statssekretær Anti under lanseringen.  

I piloteringen har vi testet og videreutviklet konseptet for å få bedre innsikt i hva som må gjøres for å få dette til, og vi sitter igjen med verdifull kunnskap om hvordan Boligmerket kan fungere i praksis.

Flere av våre medlemmer har deltatt med sine boliger i piloteringen. På lanseringen delte Fredrik Lunde Michalsen fra Nyheim bolig og Kristian Mehus fra Heimstaden sine erfaringer fra testperioden.

Intervju med Fredrik Lunde Michalsen.
Intervju med Kristian Mehus.

– Involveringen av pilotaktørene har bidratt til å utvikle en felles forståelse av utfordringer og løsninger, som er nyttig i videre prosjektutvikling, sier vår spesialrådgiver Miriam Våraker Høstmælingen.

Tone Tellevik Dahl, Lars Aasen, Ole Pedersen, Håkon Iversen og Karin Lindgård i samtale om erfaringer og veien videre.

Målet er fortsatt etablering av en sertifiseringsordning i 2025

Det viktige arbeidet forsetter inn i 2024 med skalering av prosjektet og utvikling av en organisasjonsmodell for merkeordningen. – Vi holder fast i målet om etablering av en sertifiseringsordning i 2025, sa en samstemt styringsgruppe.

Om Boligmerket

  • Boligmerket er et forslag til en merkeordning for å sertifisere utleiere og merke leieboliger.
  • Merkeordning skal bidra til et tryggere og mer oversiktlig leiemarked, ved å synliggjøre de seriøse aktørene og de gode boligene.
  • Målet for merkeordningen er å bedre boforholdene for leietakere, samt gjøre kriterier for kvalitet i utleie tydeligere definert og dermed lettere å tilby for utleiere.
  • Prosjektgruppen for konseptet består av Norsk Eiendom, Leieboerforeningen, Pådriv og Nedenfra Ideelt.

Lenker

Vidar Fiskum

Miriam Våraker Høstmælingen

Spesialrådgiver Bolig

mvh@noeiendom.no
Tlf. 915 94 084

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her