Boligmerket - rapport etter pilot

Leiemarkedet utgjør en sentral del av boligtilbudet. I perioden fra 2015 til 2021, økte andel av personer som leier boligen sin med 1 prosentpoeng, hvilket tilsvarer 90.000 personer (SSB 2021). Å sikre gode leieforhold vil være viktig fremover.

Boligmerket er en merkeordning som skal gjøre det enklere for leietakere å finne en god bolig, og for utleiere å synliggjøre kvaliteter i sine utleieboliger.

Vi har testet ordningen i en pilotperiode våren 2023. Piloteringen har handlet om å teste ut kriterier for sertifisering av utleiere og merking av boliger. Den har omfattet nærmere 2000 boliger spredd over hele landet. Rapporten beskriver hvordan vi har arbeidet, interessante funn vi har gjort og anbefalinger for veien videre.

Nyttige lenker

No items found.