Husbanken – et verktøy som brukes for lite av bransjen

13
.
March
2024
Husbanken – et verktøy som brukes for lite av bransjen

På bildet f.v.: Miriam Våraker Høstmælingen, spesialrådgiver Bolig i Norsk Eiendom, Jan Hjelle, adm. direktør i Husbanken, Kari Sandberg, adm. direktør i EBA, Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom, Lars Jacob Hiim, adm. direktør i Boligprodusentenes forening og Helene Jordheim, avdelingsdirektør for Oslo og Innlandet i Husbanken.

13
.
March
2024

Husbanken – et verktøy som brukes for lite av bransjen

Som virkemiddel er Husbanken et lite kinderegg: Et viktig instrument for boligbygging, en gyllen mulighet for eiendomsbransjen og et verktøy for sosial bærekraft. Likevel har Husbanken blitt lite brukt av eiendomsbransjen de senere årene. Dette kan skyldes flere ting, men manglende kjennskap til tilskudd- og låneordninger er ofte oppgitt som en årsak. Det prøver vi nå gjøre noe med.

Husbanken har siden opprettelsen vært et nøkkelinstrument for at flere skal kunne eie bolig eller benytte leie av bolig som et trygt alternativ. Videre er de et viktig (mot-)konjunkturverktøy selv om ordningene som tilbys kan og bør benyttes hele tiden.  

Bedriftene må kjenne ordningene

For å bidra til kunnskapsdeling om Husbankens ulike ordninger arrangerte Norsk Eiendom et webinar om de muligheter og låne- og tilskuddsordningene som finnes – ikke minst for eiendomsbransjen. Webinaret ble arrangert i samarbeid med EBA og Boligprodusentene, med helt sentrale bidrag fra Husbanken selv og fra CMS Kluge. Lenke til opptak og presentasjoner finnes nederst i saken.

– Vi jobber i en bransje, i en næring som er svært konjunkturutsatt.  Det lever vi godt med. Særlig fordi Husbankens ulike ordninger bidrar i både krise- og normaltider. For at banken skal kunne opprettholde sin kraft er det viktig at også eiendomsbransjen kjenner til ordningene og bruker dem, sa vår direktør Tone Tellevik Dahl da hun åpnet webinaret.  

Hvordan kan utbyggere bidra til å dekke kommunenes boligbehov?

Direktør Jan Hjelle i Husbanken innledet den faglige delen av webinaret. Han kunne fortelle at de allerede hadde søknader for summer som nærmer seg den rekordstore lånerammen de har fått i år, og at de gjør alt de kan for å få til så rask saksbehandling som mulig. At bransjen har prosjekter som treffer Husbankens ordninger i så stort omfang viser bare hvor viktig det var at banken fikk økte rammer i årets budsjett. Hjelle understreket at banken er opptatt av hvordan private utbyggere kan bidra til å fremskaffe de boligene kommunene trenger, både knyttet til kvalitet og antall boliger, og at ordningene skal bidra til å utløse dette. Avdelingsdirektør Helene Jordheim i Husbanken oppfordret i sitt innlegg til å ta samfunnsansvar ved å bidra til å bygge boliger med livsløpsstandard – hvor krav til både miljøkvaliteter og tilgjengelighet er ivaretatt.

Tilvisningsmodellen bidrar til flere utleieboliger

Tilvisningsavtaler er et mindre kjent verktøy, med et enormt potensial. Ikke bare er det en måte å få flere profesjonelt drevne utleieboliger på, men er et verktøy for å holde hjulene i gang når boligbyggingen stopper opp. Modellen er et trepartssamarbeid mellom Husbanken, kommunene og profesjonelle boligutleieaktører. Denne samarbeidsmodellen gir kommunen tilvisningsrett til 40 prosent av utleieboligene i et prosjekt, og de resterende 60 prosentene er et rent tilskudd til utleiemarkedet. Gjennom slike avtaler vil flere boligprosjekter kunne vise til en inntektssikring på 40 prosent av boligene og trolig bli innvilget byggelån. Samtidig sikres mange flyktninger og innbyggere i kommunen et trygt og godt hjem.

En årsak til at ordningene ikke brukes i stort nok omfang i dag er at regelverket kan oppleves som vanskelig å innfri og litt uforutsigbar for både kommune og utbygger. Her kunne Jordheim fortelle at gjennom godt samarbeid med blant annet Norsk Eiendom så justeres flere regler og praktisering av ulike regler i disse dager, og flere er på trappene. Husbanken ønsker at flere kommuner og utbyggere skal ta i bruk ordningen generelt, og særlig i disse dager hvor flyktningestrømmen og dermed boligbehovet er stort.  

Viktige ordninger eiendomsbransjen må kjenne til:

Bransjeaktører kan søke finansiering fra Husbanken til å bygge eller oppgradere boliger, studentboliger, omsorgsboliger og utleieboliger til vanskeligstilte.  

Lån til boligkvalitet, til å bygge boliger både for salg og utleie

Lån til boligkvalitet - Husbanken  

Bokvalitet kan være:

  • Miljøvennlige boliger med fornybare energikilder og miljøvennlige materialer  
  • Livsløpsboliger med alle nødvendige rom på ett plan
  • Oppgraderinger som gir lavere energiforbruk og god tilgjengelighet

Lån til utleieboliger med tilvisningsavtale

Lån til utleieboliger - Husbanken

  • Bygge, bygge om eller kjøpe boliger som tilbys vanskeligstilte, gjennom tilvisningsavtale med kommunen

Lån til oppgraderinger

Lån til å oppgradere boliger - Husbanken

  • Tiltak innen energieffektivisering (f.eks. yttertak, fasade)
  • Tiltak innen tilgjengelighet (f.eks. felles trapperom eller installering av heis)

Investeringstilskudd til omsorgsbygg  

Investerings­­tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem - Husbanken

Vi står foran en eldrebølge, og kommunene trenger hjelp til oppføring av omsorgsboliger – boliger med livsløpstandard. Husbanken har investeringstilskudd som kommunene kan søke om, som under visse forutsetninger kan videretildeles til f.eks. andelseiere i et borettslag.  

FORSLAG om tilskudd til trygghetsboliger

Livsløpsboliger tilrettelagt for 60+ med uegnet bosituasjon er til vurdering hos departementet

Nyttige lenker:

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her