Det er nå vi kan påvirke hvordan leiemarkedet skal fungere

13
.
March
2024
Det er nå vi kan påvirke hvordan leiemarkedet skal fungere

13
.
March
2024

Det er nå vi kan påvirke hvordan leiemarkedet skal fungere

Norsk Eiendom var invitert til Trondheim Boligutleierforening, for å dele vårt syn på hvordan endringene i husleieloven vil påvirke boligutleiere – og hva effekten vil være for boligmarkedet.

Rammevilkårene til bransjen er i endring, nå har vi mulighet til å påvirke hvordan leiemarkedet skal fungere fremover. Endringsforslagene til Husleieloven engasjerer, noe medlemsmøtet i Trondheim Boligutleierforening viste.

Miriam Våraker Høstmælingen, spesialrådgiver Bolig i Norsk Eiendom, holdt innlegg for over 20 deltagere fra Trondheim Boligutleierforening den 6. mars.

Regjeringen har oppnevnt et husleielovutvalg som skal gå gjennom Husleieloven, og vurdere og foreslå endringer som styrker leietakeres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og bidrar til at loven er tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet. Utvalget skal også vurdere endringer som gjør at loven bedre ivaretar interessene til de ulike aktørene i leiemarkedet på en god og samfunnstjenlig måte. Utvalgets første delrapport med konkrete forslag til endringer er nå på høring.  

– Mål og fokus må være BÅDE botrygghet for leietaker OG gode rammebetingelser for utleier. Ikke det ene på bekostning av det andre, sier Miriam Våraker Høstmælingen.

Direkte effekt på markedet  

Både forskere og myndigheter peker på at profesjonelle boligutleiere har en sentral rolle for å skape trygge og gode hjem, samtidig er det norske utleiemarkedet mer presset enn noensinne. En betydelig skjerpet formueskatt på utleieboliger, i kombinasjon med høye renter, gjør at flere selger ned sine porteføljer, og privatpersoner selger sine sekundærboliger. Dette viser at endrede rammebetingelser har en direkte effekt på utleiemarkedet. Frykten er at forslagene vil føre til færre utleieboliger og høyere leiepriser.

Har utvalget vært flinke nok til å se konsekvensene?

For å få et velfungerende leiemarked må det i tillegg til leietakers botrygghet, også ses på utleiers motivasjon til å leie ut. Det må være attraktivt å tilby utleieboliger, og forutsigbarheten og fleksibiliteten som ligger i dagens husleielov er avgjørende for å kunne drive med god forvaltning og drift. At dette er et aktuelt tema i Trondheim hersker det liten tvil om, og det ble poengtert i diskusjonen at forutsetningene for en fremtidsrettet bolig- og skattepolitikk, hvor det å leie er et fullverdig alternativ til å eie, må opp på bordet.  

Husleielovutvalgets forslag vil ha betydelig innvirkning på rammevilkårene for boligutleiere hvis det blir vedtatt. Har utvalget vært flinke nok til å se konsekvensene?

Om Trondheim Boligutleierforening

Trondheim boligutleierforening har samlet seriøse aktører for å samarbeide om å profesjonalisere leiemarkedet og for å oppnå bedre og tryggere leieforhold. Det skal være like trygt å leie, som å eie sin egen bolig.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her