Er det mulig å bygge gode boliger for alle, eller står bransjen i spagat?

1
.
February
2024
Er det mulig å bygge gode boliger for alle, eller står bransjen i spagat?

1
.
February
2024

Er det mulig å bygge gode boliger for alle, eller står bransjen i spagat?

Norsk Eiendom har, sammen med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og Huseierne, stilt seg det samme spørsmålet. Vi har nå utviklet det nye konseptet Bokvalitetsrosen.

Hva er bokvalitet? En god bolig for meg, er ikke nødvendigvis en god bolig for deg.

Vi arrangerte nylig et webinar med ca 80 deltakere, om prosjektet "God bolig for alle". Prosjektet er utgangspunktet for utviklingen av verktøyet bokvalitetsrosen, der hovedfokus er å sikre god bokvalitet, samtidig som det bør være mulig å måle bostandard opp mot spesifikke kriterier.

– Vi er alle enige om at det er mulig, men at det avhenger av et godt samspill mellom offentlige og kommersielle aktører og, ikke minst, med fokus på de fremtidige beboerne og deres behov for en god bolig, sa fagsjef Vidar Fiskum.

Vidar Fiskum og Miriam Våraker Høstmælingen ledet webinaret.

"En kakofoni av rammeverk"

Bransjen har mange ulike hensyn å ta i planleggingsfasen, fra beboernes behov for lys, plass og beliggenhet, utbyggernes krav til rasjonalitet og følelsen av å omgis av en kakofoni av rammer, til offentlighetens behov for å forholde seg til vedtatte lover og regler.  

– Å utvikle et godt bomiljø er ikke nødvendigvis avhengig av at minimumskravene er oppfylt. Det kan kompenseres med alternative løsninger, sa Elisabeth Kynbråten, nettverksrådgiver i Norsk kommunalteknisk forening. Hun understreket at nettopp bokvalitetsrosen kan være et godt virkemiddel for å finne gode løsninger som ivaretar minimumskrav og tilfredsstiller de bokvalitetskravene til de fleste involverte i et byggeprosjekt.

"God dialog og evne til fleksibilitet er alfa og omega"

Torbjørn Barret Sele, prosjektleder i Oslo S Utvikling, fortalte at de allerede har tatt i bruk deler av tankegangen i bokvalitetsrosen i forbindelse med planleggingen av et nytt boligprosjekt i Oslo nær Middelalderparken i Bjørvika.

– Bokvalitetsrosen er et interessant verktøy å bruke i planleggingsprosesser, og kan lett brukes i andre prosjekter rundt omkring i landet, sa han.

Ifølge Vidar Fiskum er hele poenget med å ta i bruk bokvalitetsrosen å ha muligheten til å vurdere ulike krav og kvaliteter mot hverandre, for å finne frem til det konseptet som innfrir flest parametere for bokvalitet i det enkelte prosjektet. – Er det noe som er sikkert, så er det at prosjektene og behovene er ulike og mulighetene mange i arbeidet med å tilfredsstille både bærekraft, glede ved å bo og offentlige krav. Derfor er det alfa og omega at vi får til en god dialog med alle involverte på dette stadiet, sa han.

"Jobben er ikke ferdig. Behov for flere ressurser"

Miriam Våraker Høstmælingen i Norsk Eiendom understreket at veilederen for bokvalitetskriterier er ferdig, men at vi nå behøver å teste ut bokvalitetsrosen som et dialogverktøy mellom kommune og utbygger, for å se om dette kan være et relevant verktøy ved regulering og byggesak. Hun etterlyser derfor ressurspersoner til å bli med å utvikle den videre. Kontaktinformasjon finner du under.

Last ned rapporten og se opptak fra webinaret

  • I opptaket får du høre om vårt arbeid med verktøyet Bokvalitetsrosen.
  • Last ned rapporten Bokvalitetsrosen – et vurderingssystem for bo- og boligkvalitet i nye boligprosjekter.

Kontakt

Vidar Fiskum

Miriam Våraker Høstmælingen

Spesialrådgiver Bolig

mvh@noeiendom.no
Tlf. 915 94 084

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her