Bokvalitetsrosen – et vurderingssystem for bo- og boligkvalitet i nye boligprosjekter

Hva er en god bolig, og hvordan bygge gode boliger for alle? En god bolig for meg, er ikke nødvendigvis en god bolig for deg. Med bokvalitetsrosen kan vi forme gode boliger for alle.

Alle ønsker seg et godt sted å bo, men når vi diskuterer god bokvalitet snakker vi ofte forbi hverandre.

Arkitektenes og ingeniørenes fagtermer blir gjerne misforstått når politikerne gjør vedtak, og vedtakene fattes kanskje på egne preferanser fremfor behovene til dem som skal bebo boligene.

Norsk Eiendom jobber med et verktøy som skal fange opp nettopp denne risikoen for misforståelser, og som vil gi et sammenlagt bilde av boligens kvaliteter. Og hvordan disse kvalitetene samsvarer med behovene til de som skal bo der.

Vi har engasjert Sintef til å se nærmere på tallgrunnlaget og definere kriteriene som må til i et slikt vurderingssystem, og resultatet kan du lese i rapporten.

Kontakt

Vidar Fiskum

Miriam Våraker Høstmælingen

Spesialrådgiver Bolig

mvh@noeiendom.no
Tlf. 915 94 084