Det krever tillit og samhandling for å nå utbyggingsmålene i Oslo

21
.
May
2024
Det krever tillit og samhandling for å nå utbyggingsmålene i Oslo

Referansegruppen f.v.: Ida Hjeltnes, Christina Ektvedt Solli, John Martin Pedersen, Petter Cedell, Per Christian Stokke og Geir Roll Johnsen.

21
.
May
2024

Det krever tillit og samhandling for å nå utbyggingsmålene i Oslo

Det var full sal da Norsk Eiendom, OMA og Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo arrangerte frokostmøte om utbygging og planprosesser i Oslo. Det store spørsmålet var om vi sammen kan få fart på utbyggingen av Oslo.

Frokostmøtet er ment som en samspillsarena, for å legge til rette for dialog og tillit, som igjen skal sette større fart på planprosessene i Oslo. Byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen, inntok talerstolen med en klar oppfordring:

– Svaret på om vi sammen kan få fart på byutviklingen og planprosessene er definitivt ja. Min viktigste jobb er nettopp å få fart på utbyggingen, og da er jeg avhengig av samarbeid med dere. Jeg er, og ønsker fortsatt å være involvert i forbedringsarbeidet som pågår i PBE. Jeg tror vi er på rett vei, og at det vil gi gode resultater, sa James Stove Lorentzen.

James Stove Lorentzen.

– Vi skal ha en pådriverrolle

Monica Lilloe-Salvesen fra PBE tok de drøyt 100 tilhørerne gjennom hvordan etaten har jobbet med forbedringsprosjektet – et arbeid som høstet ros fra både OMA og utbyggere. Forbedringsarbeidet til PBE tar utgangspunkt i ønsket om raskere og smidigere planprosesser.

– Problemet, og utgangspunktet for dette arbeidet er at ting tar for lang tid. Det er flere grunner til det, blant annet nye ambisjoner, regelverk, vurdering av farer og konsekvenser – altså faktorer som krever utredning og dermed tidsbruk. Ansvaret er spredt på flere aktører, så spørsmålet er hvordan vi sammen kan gjøre prosessen smidigere. Når sakene vokser og blir mer komplekse, tror jeg det er viktig med klar rolleforståelse samt å bruke ressursene på det som skaper verdi og fremdrift, sa Monica Lilloe-Salvesen.

Lilloe-Salvesen peker på at etaten har en pådriverrolle med et klart ønske om å få sakene gjennom så fort som det er forsvarlig.

– Vi ser at enkelttiltakene fungerer, og at vi sparer tid både internt og eksternt. Vi er på rett vei, har en god tone rundt samhandling, roller og tillit. Forbedring tar tid, og vi må hjelpe hverandre for å få dette til å gå smidig, sa hun.

Må finne ut hva vi ønsker å få ut av prosjektet

Vidar Aasbrenn Fiskum fra Norsk Eiendom og Monica Lilloe-Salvesen gikk sammen gjennom tips for en raskere planprosess.  

– Jeg tror blant annet at manglende tillit og forståelse av hverandres mandat og rolle har bidratt til å forlenge tidsbruken i planprosessene. Både at etatens saksbehandlere tilegner utbygger et annet motiv og ønske i plansaken enn hva utbygger faktisk ønsker å bidra med, samtidig som utbygger stiller med egne antakelser om etatens motiv og ønsker i plansaken. Dette fører til en slags skyggekrig, hvor partene diskuterer forbi hverandre uten egentlig å klare å fange opp hva som er vesentlig og hvilke momenter som må løses for å drive planen fremover, sa Fiskum.  

– Nå snakker vi mer med, enn til hverandre  

På frokostmøtet fikk også referansegruppen til forbedringsprosjektet anledning til å fortelle om sine erfaringer.

– Jeg opplever at vi nå snakker mer med enn til hverandre enn tidligere, at det er tydeligere kommunikasjon og gode avklaringer. Vi forholder oss mer til planen for planarbeidet, og med et eget styringsdokument med avtalt fremdrift er det bred enighet om hva som skal til for å treffe på fremdriften, sa Petter Cedell, konserndirektør for eiendomsinvesteringer i Selvaag Bolig.

Utviklingsdirektør i OBOS Nye Hjem, Christina Ektvedt Solli, var imponert over PBE sitt arbeid.

– De har lagt ned et imponerende arbeid, med en grundig intern gjennomgang hos seg selv innledningsvis. Det er mange motiver og mål som må samkjøres, og man må koordinere kommunens mål og utbyggernes mål. At arbeidet har tempo og fremdrift er verdifullt i seg selv, sa Solli.

Sivilarkitekt og arealplanlegger Per Christian Stokke i Asplan Viak har vært del av et prosjekt, hvor man har testet ut noen utvalgte forbedringstiltak sammen med PBE.

– I dette prosjektet tok PBE en mer koordinerende rolle mot andre etater, noe som fører til at forslagsstiller og PBE rett og slett blir bedre koordinert. Vi gjennomførte felles befaringer slik at vi fikk samme forståelse av problemstillingene samt at det er verdifullt og møtes på en uformell måte. Vi har hatt god erfaring med å gjennomføre presentasjonsmøte før oppstartmøte, og ikke minst har vi sett verdien av en forpliktende og detaljert fremdriftsplan, sa Stokke.  

I likhet med PBE selv, tok utbyggerne til orde for at detaljeringsgraden må ned, og at det i seg selv vil skape raskere prosesser. Det var bred enighet i referansegruppen om at forbedringsarbeid ikke har en start og en stopp, men at det er en kontinuerlig prosess.

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her