Mer enn noen gang trenger vi flere profesjonelle boligutleiere

14
.
May
2024
Mer enn noen gang trenger vi flere profesjonelle boligutleiere

14
.
May
2024

Mer enn noen gang trenger vi flere profesjonelle boligutleiere

Forskere og myndigheter mener profesjonelle boligutleiere har en sentral rolle i arbeidet med å skape et mer velfungerende leiemarked – med fokus på seriøsitet og kvalitet. At alle skal ha et trygt hjem er stadfestet i nasjonal strategi for sosial boligbygging, og det gjentas i Boligmeldingen. Etter vår mening hersker det ingen tvil om at vi trenger flere profesjonelle aktører i utleiesektoren for å komme i mål.

Som Norges bransjeforening for eiendomsaktører, er vi opptatt av at boliger i utleiemarkedet har god kvalitet, at de forvaltes på en god måte, og at det er systemer og rutiner for beboermedvirkning. Dette er sentrale elementer når vi skal skape trygge og gode hjem, og nettopp derfor er profesjonalisering av boligutleie viktig.  

Profesjonelle har bedre forutsetninger

Næringsdrivende har bedre forutsetninger for å kunne gi leietakerne et godt bomiljø med trygge rammer, og møte leietakers behov for god kommunikasjon og involvering. Vi må sørge for at utleiemarkedet i sin helhet blir mer profesjo­nalisert, med økt kunnskap og høyere grad av seriøsitet. Det må og stilles krav til både små og store utleiere når det kommer til standard, lovlighet og involvering.  

Alle leietakere skal bo i en trygg bolig, uavhengig av om det er i en sekundær­bolig eller et boligkompleks. Som bransje må vi legge til rette for nettopp dette; at alle som leier ut en del av sin egen bolig eller en sekundærbolig, kan se til alt det gode som skjer hos de profesjonelle, og prøve å kopiere måten de gjør det på. I dag er det ikke mange saker som går hele veien til rettsapparatet. I 2023 fikk HTU inn omtrent 4000 saker, og klagesakene som var rettet mot utleier var i hovedsak rettet mot private utleiere.    

Useriøse aktører finnes overalt og i alle bransjer. Norsk Eiendom mener det bør være enkelt å være seriøs, og derfor er vi aktivt involvert i blant annet disse sakene:

  • Boligmerket
  • Avskrivningsrett lik for alle næringsdrivende
  • Standarder for god boligutleieforvaltning
  • Beboerundersøkelser
  • Bransjeutdanning for boligutleie og forvaltning
  • Bokvalitetsverktøy
  • Tilvisningsprosedyrer
  • Husleielovutvalget
  • Leieløftet

Vi jobber for at utleieinvestorene skal kunne fylle samfunnsrollen, og å gi det norske folk en trygg og stabil bosituasjon i leiemarkedet.  

Nyttige lenker

Kontakt:

Vidar Fiskum

Miriam Våraker Høstmælingen

Spesialrådgiver Bolig

mvh@noeiendom.no
Tlf. 915 94 084

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her