Regjeringen hemmer boligutviklingen med tvang

22
.
April
2024
Regjeringen hemmer boligutviklingen med tvang

Tone Tellevik Dahl ga Norsk Eiendoms svar på høringen Bustadmeldinga - Ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet, den 11. april til Kommunal- og forvaltningskomiteen.

22
.
April
2024

Regjeringen hemmer boligutviklingen med tvang

I mars la kommunal- og distriktsminister Erling Sande frem boligmeldingen, og nylig kom de første konkrete forslagene. Norsk Eiendom er lite imponert over at tvang og pålegg er foreslått som den beste løsningen for de utfordringene vi står overfor.

I regjeringens forslag skal kommunene få mulighet til å kreve mer av utbyggerne bak nye boligprosjekter: At de skal benytte borettslag som organisasjonsform, at en viss andel av boligene skal bli tilbudt som leie-til-eie eller deleie. I tillegg skal kommunen kunne kreve at en viss andel av boligene skal være utleieboliger.

Gir ikke økt boligbygging

Tiltakene regjeringen foreslår gjør det enda vanskeligere å være utbygger.

– Regjeringen kommer med feil medisin når de nå foreslår at kommuner skal kunne pålegge utbyggere en andel utleieboliger eller en andel leie til eie eller del-eie. Boligkjøpsmodeller har primært oppstått for å gi boligkjøpere en mulighet til å omgå gjeldende utlånsforskrift, sier direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Boligkjøpsmodellene gir i seg selv ikke flere boliger – snarere tvert imot

Modellene vil kunne forsinke eller utsette nye prosjekter ettersom de innebærer høy grad av kapitalbinding for utbygger. De færreste utviklingsselskap har mulighet til å binde opp så store summer over flere år, noe disse modellene krever. Et krav kan derfor føre til at prosjektet ikke blir realisert eller at forslag ikke fremmes i frykt for å få et slikt pålegg. I stedet for å komme med forslag som kan ødelegge for prosjektøkonomien til boligprosjekter, bør regjeringen føre en politikk som fremmer økt boligbygging. I stedet for å legge til rette for stadig flere omgåelser av låneforskriften, som boligmodeller og startlån uten krav til egenandel er forslag på, så bør de endre forskriften.

Ikke lønnsomt med boligutleie

Dahl sier forslaget om å kunne pålegge en andel utleieboliger ikke vil føre til flere utleieboliger.

– I dag er ikke boligutleie lønnsomt for noen. Hvis finanspolitikken endrer seg, kan det endres, men å pålegge en utbygger å måtte fremskaffe en forvalter av utleieboliger som finner det interessant å investere i dette, gjør at reguleringsprosessene vil ta lengre tid, og i verste fall bli skrinlagt hvis ingen aktører melder sin interesse. Det enkleste tiltaket regjeringen kan innføre for å sikre økt interesse for å drive med boligutleie, er å gi saldoavskrivning for profesjonelle boligutleieaktører, og dermed likestille næringsdrivende som leier ut næring med næringsdrivende som leier ut bolig.

Ett lite lyspunkt

Små boenheter er billigere enn større, og fungerer som en viktig inngang til eierlinjen. Hvis kommunene kan tillate utbygging av mindre boliger, samtidig som det settes krav om organisering i borettslag, så sikrer vi at den som eier boligen, bor i boligen, og kan starte boligkarrieren sin tidligere. Dermed kan angsten for å regulere mindre leiligheter legges bort, fordi boplikten i borettslag sikrer at disse ikke blir spekulasjonsobjekter.

Les også:

Kontakt

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her