Boligmeldingen 2024: Boligpolitikken er fortsatt til vurdering

18
.
March
2024
Boligmeldingen 2024: Boligpolitikken er fortsatt til vurdering

18
.
March
2024

Boligmeldingen 2024: Boligpolitikken er fortsatt til vurdering

Regjeringen ønsker å styrke Husbanken, men Norsk Eiendom mener det fortsatt er altfor mye i meldingen som er "til vurdering".

Erling Sande blir intervjuet av NRK etter at boligmeldingen ble lagt frem.

Nylig la kommunal- og distriktsminister Erling Sande frem boligmeldingen for 2024 i Husbankens kontorer i Drammen. Regjeringen ønsker å styrke Husbanken, men Norsk Eiendom mener det fortsatt er altfor mye i meldingen som er "til vurdering".  

Det er positivt at det nå legges til rette for førstgangsetablerere og at Husbanken styrkes ytterligere. Dette er imidlertid en prøveordning som må passes på at ikke går på bekostning av de som trenger det mest, det er fortsatt de som primært vil bli prioritert.

– Vi mener man heller burde gjøre justeringer i boliglånsforskriften for å gi nyetablerere bedre muligheter til å tidligere kjøpe egen bolig med lån i banken, uten å måtte gå via Husbanken. Bankenes fleksibilitetskvote bør økes og målrettes mot førstegangskjøpere, og bankene bør kunne ta i betraktning at nyutdannede ofte har en raskere lønnsutvikling og en lang yrkeskarriere foran seg, sier direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Tone Tellevik Dahl.

Norsk Eiendom er skuffet over at det ikke legges til rette for bedre rammevilkår for profesjonelle utleiere. Det gjør det vanskelig å få til et stabilt og velfungerende leiemarked, noe Sande understreker viktigheten av i meldingen.

– Både forskere og myndigheter peker på at profesjonelle boligutleiere har en sentral rolle i arbeidet med å skape et mer velfungerende leiemarked. Norsk Eiendom anser avskrivningsrett for profesjonelle boligutleiere som det viktigste enkelttiltaket for å stimulere tilstrekkelig investeringsvilje i den norske utleiesektoren, sier Tellevik Dahl.

Hovedpunkter i boligmeldingen fra regjeringen

  • Flere skal få mulighet til å eie egen bolig
  • Leiemarkedet skal være trygt og forutsigbart
  • Ta vare på boligene vi har, og bygge de vi trenger
  • Forsterket innsats for de som ikke selv klarer å skaffe og beholde egen bolig.

Alle delkapittel har tilhørende tiltakspunkter.

Utdypende kommentarer på noen områder

Norsk Eiendom mener det er bra at Husbanken styrkes og at det slik sett legges til rette for førstegangsetablerere. Vi er også fornøyd med at det satses mer på digitalisering av plan- og byggeprosessene. Det er imidlertid noen tiltak vi gjerne skulle sett ble konkretisert og iverksatt. Tiltak for å få igang boligbygging i pressområdene er en mangelvare, og for mange av tiltakene er kun rettet mot distriktene.

Boligmerket

Vi er svært fornøyd med at Boligmerket er viet plass i boligmeldingen. Dette er en ordning Norsk Eiendom har vært med å utvikle siden 2021. Boligmerket skal gjøre det enklere for leietakere å finne en god bolig, samtidig som utleiere får synliggjort sine kvaliteter. Merkeordning skal bidra til et tryggere og mer oversiktlig leiemarked, ved at boligene blir merket og utleiere blir sertifisert. Vi håper Boligmerket får plass i neste års statsbudsjett, som en av allerede flere merkeordninger med statsstøtte.

Skape et mer velfungerende leiemarked

Skal investorer finne motivasjon i å tilby gode boliger og bomiljø, må det også være økonomisk bærekraftig. Vi støtter regjeringens ønske om å bedre leietakers rettigheter og tilgang på flere gode trygge hjem, men det er synd det ikke legges til rette for bedre rammevilkår for profesjonelle utleiere. Man vet disse har en sentral rolle i arbeidet med å skape et mer velfungerende leiemarked. Vi mener regjeringen må legge til rette for likestilling av investeringer i utleieboliger med næringseiendommer for øvrig, som ett av mange tiltak for å nå målsetningen om at alle skal bo trygt og godt. Avskrivningsrett for profesjonelle boligutleiere er det viktigste enkelttiltaket for å stimulere tilstrekkelig investeringsvilje i den norske utleiesektoren.

Justeringer i boliglånsforskriften

For å legge til rette for førstegangsetablerere mener vi at man burde gjøre justeringer i boliglånsforskriften for å gi nyetablerere bedre muligheter til å tidligere kjøpe egen bolig med lån i banken. Da slipper man å gå via Husbanken, slik regjeringen nå legger opp til. Bankenes fleksibilitetskvote bør økes og målrettes mot førstegangskjøpere. Økt fleksibilitetskvote, lengre avbetalingstid, bedre mulighet for avdragsfrihet og økt låneramme for nye boliger, er viktige faktorer.

Redusere byggekostnader ved gjennomgang av TEK og øvrig regelverk

Summen av alle føringer i statlige, regionale og kommunale lover, forskrifter, normer og retningslinjer kan bli svært fordyrende i det enkelte prosjekt. Det er derfor gode signaler at regjeringen ønsker å forenkle saksgangen til plansaker. Vi savner likevel en tydelig marsjordre om at det skal foretas en gjennomgang av alt regelverk, og heller kunne tillate lokale tilpasninger av myndighetskrav, slik at vi kan oppnå et rimeligere byggeri med riktig kvalitetsnivå på stedet. En slik gjennomgang vil nødvendigvis ta en del tid i byråkratiet, så dette er ikke et arbeid som vil løse dagens boligkrise, men er et avgjørende tiltak på sikt, også sett i lys at ønsker produktivitetsutvikling i sektoren.

Boligkjøpsmodeller

Disse eksisterer på grunn av en rigid boliglånsforskrift, og for å gi tilgang til boligmarkedet for de husholdningene som ikke innfrir kravene i boliglånsforskriften. Det er positivt at regjeringen ønsker å gjøre endringer i ulike lover slik at denne type boliger kan skaleres. Vi er likevel uenig i at kommunene skal kunne stille krav om en viss andel av nye boliger som boligkjøpsmodellboliger. Det er ikke veien å gå. Vi vil likevel anbefale bransjen å prøve ut alternative modeller for salg av boliger, men ikke at disse innføres som krav.

Tillate mindre bo-enheter

Hver kvadratmeter koster, og små boliger er billigere enn store. En økt andel småleiligheter vil gi flere en tidligere inngang til eierlinja og å bygge egen boligkarriere. Denne problemstillingen burde fått oppmerksomhet i boligmeldingen.

Nyttige lenker

Kontakt:

Vidar Fiskum

Miriam Våraker Høstmælingen

Spesialrådgiver Bolig

mvh@noeiendom.no
Tlf. 915 94 084

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her