På høy tid å innføre saldoavskrivning for boligutleie

31
.
May
2024
På høy tid å innføre saldoavskrivning for boligutleie

31
.
May
2024

På høy tid å innføre saldoavskrivning for boligutleie

Boligutleiesektoren sliter, og utfordringene står i kø. Mens leieprisene, kostnadene og etterspørselen går til himmels, avtar tilbudet. Vi kan ikke sitte stille og se på at tilbyderne forsvinner en etter en. Vi snakker om hjemmene våre, og nå må endring til for å komme ut av den onde spiralen.

Over en million mennesker i Norge leier bolig, og stadig flere tar leie som et aktivt valg. Utleieboliger har blitt en av grunnpilarene i boligmarkedet, og de utgjør til sammen over 600 000 boliger. Det er på høy tid at også Norge anerkjenner leie som en boform. Da må politikken støtte tiltak som gir flere, bedre og billigere leieboliger.  

Boligutleierne må derfor behandles likt som næringsutleierne: Innfør saldoavskrivning for boligutleie, slik man har gjort i Sverige siden 1972. Norge trenger flere eiendommer som driftes og eies av profesjonelle aktører, med et langsiktig perspektiv på forvaltning.  

– Dette er det viktigste enkelttiltaket som må innføres for å nå regjeringens mål om at alle skal ha et trygt hjem, i bygg og nabolag som pleies og vedlikeholdes godt. Seriøse og kvalitetsbevisste boligutleiere må kunne ha søkelys på leietakers ve og vel, samtidig som selskapet ikke går med underskudd, sier spesialrådgiver Miriam Våraker Høstmælingen i Norsk Eiendom.  

Forskjellsbehandling gjør boligutleie uinteressant  

Profesjonelle boligutleiere er utsatt for en grov forskjellsbehandling i skattelovgivningen, som er en medvirkende årsak til at boligutleie ikke er en attraktiv næring å investere i. Boliger utleid av profesjonelle aktører er i dag det eneste næringsaktivum som ikke kan avskrives. Alle bygg trenger rehabilitering og oppgradering for å sikre økt levetid, og for at utleier skal få bedre likviditet, er denne retten helt sentral.  

Bygg slites ved bruk og taper seg i teknisk verdi. Det gjelder for kontor, butikk og lager, og det gjelder også for bolig. Verdifallet kan man spre utover byggets levetid ved å føre saldoavskrivninger. Alle som driver med næringseiendom fører saldoavskrivninger, mens boligutleiere er nektet den samme muligheten. Dette reduserer naturlig nok investeringslysten – og det i en tid hvor behovet for utleieboliger er helt prekært. Poenget med saldoavskrivninger er at selskapet får bedre likviditet, og dermed økonomi til vedlikehold og å opprettholde standard og kvalitet i utleieboligen. Rosinen i pølsa er at mer bærekraftige rammevilkår for boligutleie vil skape rom for at flere profesjonelle aktører velger å investere i utleieboliger. Med andre ord å skape flere trygge og gode hjem for alle oss som velger å leie.  

– Forskjellsbehandlingen i skattesystemet må ta slutt, og den må ta slutt nå. Vi må ha skatteregler som gjør det like attraktivt å skape gode hjem, som å drive med lager og kontorutleie. Løsningen er enkel: Det må innføres skattemessig saldoavskrivning for boligutleie slik at utleiere av boligeiendom likestilles med utleiere av næringseiendom, sier Miriam.  

Norsk Eiendom foreslår at:

  • boligbygg til bruk i utleie i næring inkluderes i saldogruppe i, på lik linje med forretningsbygg som avskrives med 2 prosent, jf. skattelovens § 14-41 (1).  
  • faste tekniske installasjoner i boligbygg til utleie i næring inkluderes i saldogruppe j, på lik linje med det som gjelder for tekniske installasjoner i forretningsbygg som avskrives med 10 prosent.  

Det foreligger allerede avskrivningsrett for utleieboliger i bygg med mer enn 50 prosent næringsarealer. Vårt forslag innebærer at avskrivingsretten utvides til å gjelde alle utleieboliger som benyttes i profesjonell boligutleie.  

Grensen mellom boligutleie i næring og boligutleie utenfor næring foreslås trekkes etter dagens gjeldende prinsipper, der det legges til grunn at det foreligger næringsvirksomhet ved utleie av fem boenheter eller mer.

Kontakt

Vidar Fiskum

Miriam Våraker Høstmælingen

Spesialrådgiver Bolig

mvh@noeiendom.no
Tlf. 915 94 084

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her