Høring: Statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

26
.
June
2024
Høring: Statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

26
.
June
2024

Høring: Statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

Statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet har vært ute til høring, og Norsk Eiendom er lite imponert.

Statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet (SPAM) skal erstatte de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og er dokumentet som legger grunnlag for å fremme innsigelser i nye plansaker.  

Forslaget vil forverre reguleringsarbeidet

– I hovedsak utgjør forslaget en forverring av alt reguleringsarbeid, sier fagsjef Vidar Fiskum i Norsk Eiendom. Han legger til at de nye planretningslinjene gjør at flere tema må analyseres grundig og hensyntas ved hver plansak, og dermed også at det blir flere tema som kan gi grunnlag for statlige innsigelser.

Retningslinjene viser heller ikke til hvordan ulike tema skal vektes opp mot hverandre. Dette blir opp til den enkelte kommune og saksbehandler å avveie, og senere den enkelte sektormyndighet som vil avgjøre om dennes fagområde er tilstrekkelig belyst eller hensyntatt til å ikke fremme innsigelse.

– Når vi skal prioritere alt i plansaker, prioriterer vi egentlig ingenting, sier Fiskum som frykter lengre planprosesser, tid- og kostnadskrevende rapportarbeid og økt risiko for innsigelser.

Vi har likevel forståelse for at staten ønsker et bredere fokus hos kommunene når en reguleringsplan skal utarbeides. Det er mange samfunnsoppgaver som skal løses og ønsker som skal innfris, når vi bygger for morgendagens samfunn. Men flere av disse temaene og fagområdene bør altså kommunen selv ha mandat til å avgjøre hvordan de ønskes innfridd.

Noen tema som Staten nå ønsker å kunne fremme innsigelse på:

  • Fortetting og transformasjon av bolig- og næringsområder bør utnyttes før nye utbyggingsområder settes av.
  • At det bør settes av tilstrekkelige arealer til etablering av hurtiglading for både lette og tunge kjøretøy.
  • Legge til rette for en tilstrekkelig og variert boligbebyggelse.
  • Stedstilpassing og arkitektonisk kvalitet.

Lenker

Kontakt

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her