Hva mener du om kommuneplanen i Oslo?

27
.
October
2023
Hva mener du om kommuneplanen i Oslo?

Foto: Ilja C. Hendel for Oslo kommune.

27
.
October
2023

Hva mener du om kommuneplanen i Oslo?

Norsk Eiendom ber om innspill til vårt høringsutkast om den nye kommuneplanens arealdel (KPA).

Vidar Fiskum er Norsk Eiendoms fagsjef og ansvarlig for vårt arbeid med høringssvar til KPA.

22. desember løper fristen ut for høringsinnspill til arealdelen i Oslos nye kommuneplan. Norsk Eiendom skal avgi høringsuttalelse, og ønsker nå tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter på vårt foreløpige utkast senest 30. november.

– Vi har foreløpig en rekke kritiske merknader til Plan- og bygningsetatens utkast. Detaljeringsnivået er altfor høyt, etaten har for eksempel foreslått å ta inn bestemmelser om hundelufting og hvor bøyene i Oslofjorden skal ligge. Slikt hører hjemme i andre bestemmelser og lovverk. Vi savner også det regionale perspektivet, og hvordan Oslo skal være nav og motor for hele storbyregionen. Verken transportsystem eller utnyttelsesgrad tilsier at Oslo gjennom KPA ønsker å trekke veksler på næringsetableringer eller befolkningsvekst i nabokommunene. Kommunen og nabokommunene må spille hverandre gode, og det legger ikke denne planen opp til, sier Norsk Eiendoms fagsjef Vidar Fiskum.

Han legger til:

– En annen utfordring med kommuneplanen er etaten viser manglende markedsforståelse. Utgangspunktet ser ut til å være læring fra de gode tidene bransjen har hatt, men nå er det bekmørkt. Vi vet ikke hvordan fremtidsbildet blir, og da bør også kommuneplanen kunne ta høyde for byutvikling i perioder hvor markedspriser og kostnader følger KPI. Det gjør ikke utkastet som det ligger nå, fremholder Fiskum.

På den positive siden har han merket seg at KPA har tydeligere målbilder og tydeligere inndeling av utbyggingsområder enn tidligere utgaver.  

Norsk Eiendom vil koordinere sin endelige høringsuttalelse med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Grønn Byggallianse og Boligprodusentene. Fiskum håper at så mange medlemmer som mulig engasjerer seg i prosessen, og ber om at innspill sendes ham på vidar.fiskum@noeiendom.no senest 30. november. Men gjerne før!

Kontakt:

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her