Høstmøte, høyhus og høringsbonanza

26
.
October
2023
Høstmøte, høyhus og høringsbonanza

Jon-Erik Lunøe og Tone Tellevik Dahl innledet høstmøtet som hadde Oslo kommunes høyhusstrategi på programmet.

26
.
October
2023

Høstmøte, høyhus og høringsbonanza

Med Bane Nor Eiendom som vertskap gikk Norsk Eiendoms tradisjonsrike høstmøte av stabelen torsdag 26. oktober.

Den faglige delen var tettpakket med aktuelle, eiendomspolitiske saker – som den nylig vedtatte høyhusstrategien og den pågående høringsprosessen om arealdelen i Oslos kommuneplan (KPA). Det ble også tid til gjennomgang av departementets reviderte forslag til "Områdemodell" – grunneierfinansiering av infrastruktur – som også har høringsfrist denne høsten. Etter møtet kunne deltagerne kose seg med nydelig tapas og nettverksbygging.

Administrerende direktør i Bane Nor Eiendom, Jon-Erik Lunøe, ønsket velkommen sammen med Norsk Eiendoms direktør Tone Tellevik Dahl. Hun innledet med en gjennomgang av det viktigste bransjeforeningen har gjort det siste året, sentrale aktiviteter denne høsten og prosesser som er på trappene. Dyrtiden har rammet eiendomsbransjen hardt, og derfor er politisk påvirkning rundt alt som påvirker markedssituasjonen negativt høyest prioritert i disse statsbudsjett-tider. Skatter og avgifter står sentralt.

– Sysselsetter 200 000

– Eiendomsbransjens bestillinger sysselsetter 200 000 årsverk i bygge­næringen. Når vi ikke har økonomi til å investere skjer det en dominoeffekt hos alle på utførersiden, og derfor har vi prioritert møter med Stortingspolitikerne denne høsten. Budsjetthøring i finanskomiteen, møte med statsrådene Brenna og Vestre og møter med de ulike partigruppene er noe av det vi har deltatt i og tatt initiativ til. Vi har også brukt mediene for å få frem dette viktige budskapet, sa Tone Tellevik Dahl.

Hun kom også med en oppfordring til å melde inn "caser" som kan få politikerne til å forstå at mange av eiendomsaktørene som nå kaster inn håndkleet eller flytter utenlands er familieeide, mindre selskaper. Tone fortalte videre om andre prosesser Norsk Eiendom er engasjert i nå: Utarbeide veiledere for boligkjøpsmodeller, etablering av et boligmerke for profesjonelle boligutleiere, engasjement i Husleielovutvalget og høringsprosesser som pågår ikke minst om KPA. Avslutningsvis oppfordret Tone deltagerne til å bruke foreningen og dens ansatte, og minnet om at alle medlemsbedrifter kan få tilgang for så mange brukere de ønsker til verktøyene som ligger på medlemsområdet på nettsiden.

Vil oppgradere Oslo S

Jon-Erik Lunøe.

Flere av innlederne denne ettermiddagen hadde KPA i fokus. Også verten Jon-Erik Lunøe, men han konsentrerte seg om høyhusstrategi i tillegg til å fortelle om Bane Nor Eiendoms historie, organisering og formål. Han la vekt på at høyhus bidrar til å bevare og utvikle byrom – alternativet er ofte spredt bebyg­gelse med stort fotavtrykk andre steder. Sentralt for virksomheten er å få realisert oppgraderingsprosjektet for Oslo S, som hver dag har en gjennom­strømming av en million mennesker, og hvor høyhuset "Nordisk Lys" er en viktig brikke. Skissen for huset er nå revidert for å ivareta noe kritiske merknader om høyde og siktlinjer.

Vidar Fiskum.

Bittelille julaften, 22. desember, går fristen ut for å gi innspill til KPA i Oslo. Norsk Eiendoms fagsjef, Vidar Fiskum, kunne fortelle at Norsk Eiendoms utkast til høringssvar snarlig vil bli lagt ut på våre nettsider slik at medlemsbedrifter kan gi innspill og eventuelt bruke innholdet i egne høringssvar. Norsk Eiendom vil ellers koordinere seg med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Grønn Byggallianse og Boligprodusentene i den endelige høringsuttalelsen.

Kritiske merknader til KPA

Henrik Taubøll.

Haavinds Henrik Taubøll leder OMAs arbeid med KPA, og har tatt i bruk rundebordskonferanser som et verktøy i arbeidet. I disse deltar både medlemsbedrifter, andre aktør og Plan- og bygningsetaten som har utarbeidet utkastet. Fiskum og Taubøll hadde en rekke kritiske merknader til den svært detaljerte planen, blant annet:

  • Mangel på visjon og tydelighet
  • Manglende konsekvenstenking rundt forslag som for eksempel innføring av arealnøytralitet som prinsipp
  • Uklarhet rundt tillatt utnyttelse i de ulike planområdene
  • Detaljeringsgrad – planen har gått fra 17 bestemmelser i 2015 til 41 i 2023
  • Manglende markedsforståelse for hva som skal til hvis det skal være økonomisk bærekraftig å bygge
  • Manglende regionalt perspektiv

Eiendomstank om "Områdemodell"

Taubøll og Fiskum var ikke utelukkende negative, de roste for eksempel at den nye KPA'en er tydeligere enn den tidligere på å definere utbyggingsområder, og at etaten har lagt opp til en mer åpen og langvarig høringsprosess enn tidligere.

Henrik Taubøll redegjorde for øvrig for en annen viktig høringsprosess for bransjen, Kommunaldepartementets reviderte forslag til det som tidligere ble kalt "Områdemodellen" og som nå har fått navnet "Grunneierfinansiering av infrastruktur". Måten dette innrettes på er av stor betydning for eiere og utbyggere, og Norsk Eiendom har engasjert seg aktivt i saken helt fra start. Her er høringsfristen 12. desember, og om kort tid vil det gå ut invitasjon til en eiendomstank i form av et frokostmøte hvor maksimalt én fra hver medlems­bedrift kan delta for å diskutere temaet i dybden.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her