Sterke protester mot ny kommuneplan i Oslo

4
.
January
2024
Sterke protester mot ny kommuneplan i Oslo

4
.
January
2024

Sterke protester mot ny kommuneplan i Oslo

Norsk Eiendom mener forslaget til ny kommuneplan ikke støtter opp under ambisjonene om økt befolkningsvekst og næringsutvikling, og er til hinder for målet om å gjøre Oslo til verdens beste by.

– Planen støtter boligutvikling i perioder der boligprisveksten er høyere enn veksten i byggekostnadene. Det strider mot forpliktelsene i plan og bygningsloven der kommunene skal sikres tilstrekkelig boligbygging uavhengig av konjunkturene, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Tone Tellevik Dahl.

Hun understreker videre at kommuneplanen heller ikke inviterer til næringsutvikling i Oslo, men heller det motsatte.  

Høringssvaret er utarbeidet i tett samarbeid med våre medlemmer i Oslo, samt i samarbeid med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), og ble levert til Oslo kommune 22. desember i fjor.

"Planen er for rigid og mangler markedsforståelse"

I høringssvaret peker vi, blant annet, på at planen er for rigid og mangler markedsforståelse. Et par tiår med gunstig markedsutvikling i det norske eiendomsmarkedet har lagt premisset for planforslaget. Planen er dermed ikke rigget for en sunn samfunnsutvikling i perioder med mer normale markedsforhold.

– Nå er situasjonen en helt annen. Uavhengig av makroøkonomiske utsikter, trenger vi en stabil boligforsyning og utvikling av nye arealer til arbeidsplasser hvis vi skal nå målene om å forme verdens beste by. Planen bør være mer realistisk, og ta bedre hensyn til både økonomiske og sosiale forhold enn den gjør nå, påpeker Tellevik Dahl.

"Med dette mister Oslo sin kraft som sentrum i Oslo-regionen"

Blir planen vedtatt ser Norsk Eiendom for seg to mulige scenarier:

  • At boligbyggingen i Oslo forblir lav, og at presset- og prisveksten øker.
  • Boligbygging og befolkningsvekst tas av kommunene utenfor Oslo, prisveksten stabiliseres for boligmarkedet i Oslo og byens rolle som nav og motor for norsk næringsutvikling trues.

– Jeg håper det nye byrådet ser omfanget av svakhetene som påpekes av flere høringsinstanser og at de foretar en større revisjon som sendes ut på ny høring, avslutter Tellevik Dahl.

Norsk Eiendom og EBA har flere forslag til kommuneplanen, bl.a. at høydebegrensningene økes fra 28 til 30 meter, redusert saksbehandlingstid ved plan- og byggesak, og å redusere detaljeringsgraden i kommuneplanens bestemmelser.

Lenke

Les innspillet vårt her.

Kontakt:

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her