Husbankfinansiering – virkemidler og muligheter

– Husbankens ordninger og tilskudd representerer en stor mulighet for eiendomsbransjen, og ikke minst er det sentralt for at det skal bygges og tilgjengeliggjøres nok boliger, sier vår direktør Tone Tellevik Dahl. Hør mer i dette oppaket fra webinaret i samarbeid med EBA og Boligprodusentene.

F.v. Miriam Våraker Høstmælingen i Norsk Eiendom, Jan Hjelle i Husbanken, Kari Sandberg i EBA, Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom, Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene og Helene Jordheim i Husbanken.

Et krevende eiendomsmarked har gitt Husbanken fornyet aktualitet.

Ordningene som Husbanken tilbyr, gir muligheter som kan være med å tilrettelegge for økt boligbygging og en bærekraftig utvikling i boligmarkedet. I tillegg kan Husbankfinansiering stimulere til bygging av sykehjem, omsorgsboliger og seniorboliger.

Hvilke rammer og virkemidler må eiendomsbransjen kjenne til for å holde hjulene i gang? Hvilke virkemidler kan brukes for nybygging? Hvilke muligheter finnes for å utnytte eksisterende boligmasse og tilgjengelige boliger, og hva er kriteriene for låne- og tilskuddsordningene? Det vil du få høre om i dette opptaket. Se programmet her.

Se opptak

Husbanken

Presentasjon

CMS Kluge

Presentasjoner

Kontakt

Vidar Fiskum

Miriam Våraker Høstmælingen

Spesialrådgiver Bolig

mvh@noeiendom.no
Tlf. 915 94 084