Nytt medlem og ny leder i Citypris-juryen

20
.
September
2023
Nytt medlem og ny leder i Citypris-juryen

Anders Berggren (Malling & Co) er ny leder for Citypris-juryen. Kristin Dale Selvig (Lillestrøm kommune) er nytt jurymedlem.

20
.
September
2023

Nytt medlem og ny leder i Citypris-juryen

Anders Berggren overtar stafettpinnen etter Netten Østberg som leder av Citypris-juryen, Kristin Dale Selvig er nytt medlem.

Etter ni år som jurymedlem for den store Cityprisen takker Netten Østberg (Asplan Viak) for seg. De siste årene har hun vært leder av juryen, en oppgave som tidligere "menig" medlem Anders Berggren nå tar over. Som nytt medlem kommer plansjef Kristin Dale Selvig fra Lillestrøm kommune inn.

- Jeg gleder meg til å fortsette i Citypris-juryen, og går til oppgaven som ny juryleder med stor spenning og en god porsjon ydmykhet. Det å etterfølge superdyktige Netten Østberg er ingen lett oppgave, men jeg er glad for å ha fire andre dyktige jury-kolleger med meg i juryen med høy og allsidig kompetanse, sier Berggren som legger til at den nasjonale Cityprisen er, og har vært, en viktig og prestisjefull pris for bransjen i mer enn 25 år. Prisen skal deles ut på Citykonferansen 15. februar 2024, og frist for å sende inn forslag til kandidater er 27. oktober.

Ser etter "Laban-effekten"

Formålet med prisen er å premiere byggherrer som gjennom sine prosjekter skaper forbilder med overføringsverdi som kan inspirere andre til å strekke seg lengre for å bidra til positiv utvikling, høy kvalitet og læring.

-  Internt i juryen har vi pleid å kalle det «Laban-effekten», altså byggherrer som strekker seg lengre med sine nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Med det utvikler de bedre bygg, byer og tettsteder, beskriver juryleder Berggren.

Det ferske jurymedlemmet Kristin Dale Selvig har til daglig sin arbeidsplass som plansjef i Lillestrøm kommune. Gjennom jobben som avdelingsleder for en stor planavdeling i kommunen jobber hun daglig med ulike arealspørsmål, både i byutvikling og for mer rurale områder. Mye av jobben består i å sikre at den tettsteds- og byutvikling som skjer i Lillestrøm skjer med god kvalitet. Også hun ser frem til å ta fatt på et spennende juryarbeid frem mot utdeling av prisen på Citykonferansen i 2024.

Reduserte utslipp

- Jeg har tro på at gode forbildeprosjekter kan inspirere utbyggere til å strekke seg lenger, og planlegge gode bygg som er godt tilpasset og gir noe tilbake til omgivelsene. Jeg er også opptatt at byggenæringen må ta sin del av innsatsen med å bidra til reduksjon av klimagassutslippene, understreker hun og legger til:

- I tillegg synes jeg det er veldig positivt at Cityprisen retter seg mot næringsbygg. Det å sørge for funksjonsfordeling i et byområde, der vi sikrer arbeidsplassintensive arbeidsplasser sentralt plassert i en by eller et tettsted, samt varierte funksjoner som skaper liv i gatene og byrommene, er veldig viktig.  Samfunnet må også ha fokus på at vi planlegger andre typer næringsbygg som lager og logistikkvirksomhet riktig i forhold til lokalisering, arealeffektivitet og materialbruk/energi.

Berggren og Dale Selvig er begge valgt for tre år. De andre jurymedlemmene, Maren Bjerkeng (Aspelin Ramm), Kristian Ahlmark (Schmidt Hammer Lassen) og Norsk Eiendoms administrerende direktør Tone Tellevik Dahl, var ikke på valg.

Tøffe markedsforhold

Juryen starter snart sitt arbeid med å identifisere verdige kandidater til den høythengende prisen i 2024. Det er fritt frem for alle å komme med forslag, og etter fristens utløp nominerer juryen tre prosjekter som blir offentliggjort i forkant av Citykonferansen. Juryen utpeker ett av de tre nominerte prosjektene til vinner, men har ifølge vedtektene anledning til å avstå fra å kåre vinner for året. I år var det Sommerro og Aspelin Ramm som stakk av med den gjeve prisen. Kriteriene for Cityprisen finner du her.

- Vi er inne i spennende tider, hvor de vanskelige markedsforholdene gjør det utfordrende å realisere gode og lønnsomme prosjekter. Men det er kanskje nettopp prosjekter som er transformerende, representerer nyvinning og strekker seg lengre som skal til for å kunne ta prosjekter i mål når markedsforholdene blir tøffere. Vi i juryen gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å kåre vinneren av Cityprisen for 2024, avslutter juryleder Berggren.

Kontakt:

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her