Vi håper eiendomsbransjen kan bidra

Krigen i Ukraina har ført til at flere hundre tusen mennesker har flyktet fra landet sitt. Mange er forventet å komme til Norge og kommunene ruster seg nå for mottak. For å kunne ta imot flyktningene trenger kommunene hjelp til å fremskaffe overnattingstilbud og boliger.

Norsk Eiendom har påtatt seg oppgaven med å koordinere registrering av boligtilbud fra bransjen til kommunene. Det er tatt svært godt imot av kommunene som hittil har fått beskjed fra oss. Her kan du legge inn ledige boliger som kan leies ut til flyktninger, som f.eks. Heimstaden har gjort:

Registrering av boligtilbud for flyktninger

Ønsker og behov fra Oslo kommune

Forrige uke hadde foreningen møte med Oslo kommune og byråden takket oss for initiativet. Selv har de kartlagt at de kan hus om lag 2000 personer, men de forventer at myndighetene vil be dem om å kunne bosette flere. Derfor er de helt avhengig av at både privatpersoner og eiendomsaktører bidrar på sin måte. I møte ble vi enig om at Norsk Eiendom fortsetter å være koordineringspunktet hvor aktørene registrerer sine utleieobjekter.

Utover å registrere utleieobjekter, ser kommunen at de kan trenge bransjen sin hjelp med andre type lokaler hvis flykningestrømmen blir større enn man overskuer i dag. Derfor er det to forhold bransjen allerede nå kan begynne å tenke på:

  1. Midlertidig bruksendring

Har bransjen bygg som enkelt kan omgjøres til midlertidige boliger? Kommunen er i dialog med myndighetene om å få hjemmel til å gi midlertidig bruksendring til bolig, ikke bare for kommunale bygg, men også private.

  1. Skole- og barnepasslokaler

Det er et stort antall barn som flykter fra Ukraina nå. Disse har krav på skole og barnepass når de bosettes i Norge. Utdanningsetaten har ansvar for å ta imot mange nye elever og planlegge for ytterligere økt kapasitet. Men det kan komme til et punkt hvor man vil trenger midlertidige klasserom/skolearealer. Spørsmålet er da om noen i bransjen har egnede lokaler som kan brukes til dette hvis behovet oppstår.

Det samme gjelder for barnepass, dvs lokaler som ikke skal tilfredsstille barnehagekrav, men barnepass, til man finner egnet varig løsning.

Ettersom disse punktene ikke er aktuelle på nåværende tidspunkt har vi ikke dette inne i vårt registreringsskjema. Vi håper likevel de som har bygg i Oslo kan gjøre en vurdering om noe kan egne seg til kommunale behov. Så fort kommunen tar kontakt om eventuelle nye behov sender vi ut beskjed om at man kan starte registrering.

– Flyktningene kommer nå hit og da er det rett og rimelig at ledige boliger eller bygninger som egner seg til innlosjering, stilles til kommunenes disposisjon. Vi ber derfor om at eiendomsbran­sjen melder ledig kapasitet inn til oss, så kan vi koordinere dette for kommunene, sier Tone Tellevik Dahl.

Webinar 31. mars 2022

Ukraina-krigen og aktuelle temaer for eiendom­saktører

I et samarbeid med Advokatfirmaet Føyen Torkildsen arrangerte vi webinar om rettslige konsekvenser av krigen i Ukraina.

Les mer

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her