Bransjenorm: Føringsveier i sjakter for vanninstallasjoner

Denne publikasjonen har ikke et dokument, eller kan kun lastes ned av medlemmer.

Hensikten med bransjenormen er at den skal kunne brukes i byggeprosjekter for å enkelt komme frem til gode løsninger vanninstallasjoner i sjakter i bygg. Målsettingen er å foreslå løsninger som tilfredsstiller funksjonskrav til vannskadesikring, adkomst, inspeksjon, vedlikehold og utskiftbarhet i Byggteknisk forskrift (TEK17).

Bransjenormen synliggjør alternative løsninger i bygg av ulik størrelse og inneholder også forslag til ansvarsfordeling for involverte parter i byggesaken.

Bransjenormen er utarbeidet i samarbeid med Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Norsk Eiendom, Entreprenørforening for bygg og anlegg (EBA), Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Rørentreprenørene Norge (RørNorge).

Bransjenormen gir råd om planlegging og prosjektering av vanninstallasjoner (kaldtvann, varmtvann og sirkulasjon) i sjakter for å oppfylle krav i byggteknisk forskrift (TEK 17) §15-5. Det er tatt utgangspunkt i løsninger som passer for boligblokker, hvor det skal plasseres et fordelerskap i hver leilighet. Løsningene som beskrives her kan også benyttes i andre typer bygg.

Anvisningen beskriver blant annet:

 • Lekkasjesikring og utskiftbarhet
 • Plassering av sjakt i bygningen, med anslåtte sjaktmål.
 • Tilkomst til sjakt

Installasjoner som ventilasjon, varme, kjøling og sprinkler samles ofte i samme sjakt som vann- og avløpsinstallasjoner, men disse installasjonene omtales ikke her.

Arbeidsgruppen har bestått av:

 • Inger Lien Halvorsen, Sig. Halvorsen AS
 • Gunnar H. Qvam Caverion Norge AS
 • Stian Nergård Nordr Eiendom AS
 • Harald Hammerseth Backe Entreprenør AS
 • Daniel Lund Godbolt Norske arkitekters landsforbund
 • Michael Lommertz Zero emission studio AS
 • Martin Grindheim Johannessen Asplan Viak AS
 • Per Fredrik Kempf Entreprenørforeningen-Bygg og Anlegg (EBA)
 • Vidar Fiskum Norsk Eiendom
 • Are S. Nielsen Rørentreprenørene Norge
 • Oddgeir Tobiassen Rørentreprenørene Norge
Bransjenorm: Føringsveier i sjakter for vanninstallasjoner

Kontakt

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Mobil 454 76 542