Eiendomsbransjens omdømme

Folderen gir en kortfattet oppsummering av de synspunkter som kom frem i en omdømmekartlegging Claritas AS har utført for Norsk Eiendom. Vi vil her gi et innblikk i hva kartleggingen avdekker og hvilke refleksjoner vi selv gjør oss.

Vi ville vite hva omverdenen mener om eiendomsbransjen. Derfor har vi spurt sentrale samfunnsaktører. Svarene viser at vi har en jobb å gjøre for at det skal være samsvar mellom det omdømmet vi ønsker oss og omverdenens oppfatning.

No items found.