Mål og strategi for Norsk Eiendom

Norsk eiendom skal arbeide for en seriøs og verdiskapende eiendomsbransje.

En slik bransje kjennetegnes ved at den:

  1. Legger til rette for livskvalitet og verdiskaping
  2. Har sunn inntjening
  3. Er en kompetent bestiller
  4. Synliggjør sitt samfunnsbidrag

Denne folder beskriver hva dette innebærer og hvordan foreningen arbeider for å oppnå disse målene.

Våre aktiviteter deles i tre hovedgrupper: Næringspolitisk arbeid, Bransjeutvikling og Medlemsservice.

Med basis i dette dokumentet vedtar styret hvert år en handlingsplan. Handlingsplanen blir forelagt generalforsamlingen som grunnlag for årets budsjett.

No items found.