Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme

Bygninger står for ca 40 % av energibruken i Norge (2012). I lys av de nasjonale energi‐ og klimautfordringene er det derfor avgjørende at vi tilrettelegger for rasjonell energibruk i bygg, slik at fremtidens bærekraftig

Fjernvarme – god ressursutnyttelse eller til hinder for energieffektivisering?

Tilknytningskrav og energiprising av fjernvarme er p.t. til direkte hinder for utvikling av mer økonomisk gunstige, energieffektive og klimavennlige varme- og kjøleløsninger for bygningsmassen innenfor konsesjonsområdene for fjernvarme.

Samtidig er det bærekraftig å utnytteoverskuddsvarmen fra forbrenningsanleggene for avfall, og stor politisk motivasjon for best mulig ressursutnyttelse. Rapporten "Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme" (2012) gir et godt bilde på dilemmaene fjernvarmeleverandørene og eiendomsutviklerne møter når energiløsninger for ny bebyggelse skal velges.

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarmeMålkonflikter mellom energisparing og fjernvarme

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme

No items found.