Bærekraft, bolig og bokvalitet i hektisk Arendalsuke

21
.
August
2023
Bærekraft, bolig og bokvalitet i hektisk Arendalsuke

Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl hadde et hektisk program i Arendal. Her i debatt om kjønnskvotering i styrer, sammen med (fra v.) moderator Ida Brabrand, Hedda Ulvness, Christian Ringnes, Jørund Rytman og Kine Morud Aarum.

21
.
August
2023

Bærekraft, bolig og bokvalitet i hektisk Arendalsuke

Arendalsuka 2023 var intens, faglig sterk og sosialt morsom for Norsk Eiendom.

Også i år var Norsk Eiendom sterk representert i Arendalsuka. Som en del av Bygg Arena Arendal (BAA) deltok vi i et bredt spekter av arrangementer og debatter, ikke minst hadde vår direktør Tone Tellevik Dahl og styreleder Stig Bech fulle timeplaner. Diskusjon om kjønnskvotering i styrene, en annerledes kraftdebatt og medlemskontakt ble det også tid til.

Vår direktør ledet BAAs programgruppe for sosial bærekraft, og i kraft av denne posisjonen deltok hun, styreleder Bech og vår fagsjef Vidar Fiskum i mange diskusjoner. Bech modererte også en større diskusjon om hvor det ble av "S'en" i ESG om bord på Storebrand-båten, og sa noe av det samme der som han og Tone uttalte i et intervju med Estate Nyheter underveis i Arendal:

– Vi er med S'en – den sosiale delen- der vi var med E og miljø for 10 år siden. Som landets største fastlandsnæring er vi ganske sentral i å utøve denne delen av samfunnsansvaret vårt, det er vi som bygger rammene rundt livet vårt. Vi må klare å utvikle gode måleparametre for dette, sa Bech.

Kjønnskvotering og Joker Nord

Tone hadde et variert program også utover sosial bærekraft. Hun var paneldeltager i en debatt om kjønnskvotering i styrene, på bakgrunn av enigheten mellom NHO, LO og regjeringen om gradvis innfasing av minimum 40% kvinneandel i norske selskapsstyrer. I denne debatten var det både motstandere representert ved Jørund Rytman fra SMB Norge, kritikere av "millimeterkravet" som Christian Ringnes (Eiendomsspar) og tilhengere fra Kvinner i Norsk Eiendom (KINE) – deriblant vår direktør.

– Kravet om 40 % kvinneandel kan føre til økt kompetansemangfold og mer kognitivt mangfold. Kvinner angriper ofte problemstillinger litt annerledes enn menn, sa Tone i debatten før hun fortsatte til diskusjoner om sosialt entreprenørskap og "Joker Nord i planprosessen" hos Estate. Til det siste bekreftet hun at det ofte kan føles slik for utbyggerne, som blir møtt med ulike, overraskende og uforholdsmessige krav i prosessen.

Vår direktør deltok videre i en "annerledes" kraftdebatt, hvor de fleste deltagerne var opptatt av om vindkraft er løsningen for å dekke fremtidens energibehov. Tone poengterte at den enkleste og billigste kilowatt-timen er den du ikke bruker, ergo burde Enova bidra med støtte til en massiv energieffektivisering i norske yrkesbygg hvor potensialet er minst 16 sparte TWh hvert år.

Bokvalitet for hvem?

Boligkvalitet og bokvalitet var også et gjennomgående tema for BAA i Arendal. Vår fagsjef Vidar Fiskum var både innleder og paneldeltager i programposten "Hvordan sikre faktisk bokvalitet". Fiskum utfordret forsamlingen ved å peke på at mye av det som bygges i dag er utenfor rekkevidde for mennesker med vanlige inntekter, samtidig som de mange kravene og normene holder byggingen nede og prisene oppe. Det siste ble bekreftet av Ingemund Skålnes i OBOS Living Lab, som la frem tre gode og ulike planløsninger for samme leilighet – planløsninger som ikke hadde vært lovlige med dagens regelverk. I tillegg fikk tilhørerne innblikk i hvordan politikerne praktiserer normer og krav i Oslo, Bergen og Porsgrunn.

Arendalsuka er også en viktig arena for utvikling av nettverk og sosial omgang. Norsk Eiendom hadde to arrangementer i vår egen leilighet; en "eiendomstank" om utbyggingsavtaler og "boligbobler" for samarbeidspartnere i forkant av partilederdebatten. Oppsummert var årets Arendalsuke en intens, faglig sterk og morsom begivenhet for Norsk Eiendom. Og snart begynner planleggingen for Arendalsuka 2024!

Kontakt:

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her