Digitalisering av eiendomshandel: Ny hjemmel kan bekjempe økonomisk kriminalitet

25
.
January
2023
Digitalisering av eiendomshandel: Ny hjemmel kan bekjempe økonomisk kriminalitet

25
.
January
2023

Digitalisering av eiendomshandel: Ny hjemmel kan bekjempe økonomisk kriminalitet

Milliarder av kroner bytter hender i forbindelse med eiendomshandel hvert år, uten at det offentlige har full oversikt over hvem som eier hva. Etter møte med næringsministeren er utsiktene gode for en viktig pilot på dette området.

Brønnøysundregistrenes kontorbygg ble ferdigstilt 2021. Bildet tilhører Ratio Arkitekter, fotograf Ivar Kvaal /Hest Agentur.

Eiendomsbransjen selv bruker betydelige ressurser på å sjekke at potensielle selgere har alt i orden gjennom sin finansielle Due dilligence-prosess. Hadde vi fått til datadeling mellom Brønnøysundregistrene (BR) og Skatteetaten ville vi fått et samfunnsøkonomisk Kinderegg: Det vil redusere økonomisk kriminalitet og annen arbeidslivskriminalitet, senke kostnadene ved eiendomstransaksjoner og bidra til redusert klimaavtrykk. Men da må Nærings- og fiskerideparte­mentet endre BRs formål og gi dem hjemmel til å hente inn og dele data.

Norsk Eiendom leder OPS-prosjektet GRUNN, hvor både BR, som koordinerer de offentlige aktørene, og advokatbransjen deltar. Målet for prosjektet er å øke digitaliseringen av transaksjonene for næringseiendom. Arbeidet har møtt på noen hindre som må ryddes av veien før alles mål om transparens og trygghet kan innfris. Norsk Eiendom hadde møte i slutten av januar med næringsminister Jan Christian Vestre, hvor formålet var å løse floken som hindrer sømløs datadeling mellom de to statlige virksomhetene.  

Tiden er overmoden

– Ett av de viktigste funnene våre er at digitale løsninger for gjennomføring av due diligence ved kjøp av næringseiendom vil forenkle, forbedre og effekti­visere prosessen betraktelig. Tiden er også overmoden for å finne bedre verktøy for å bekjempe økonomisk kriminalitet, og da må offentlige aktører kunne hente inn, samle og dele data med hverandre i saker med høy risiko. Denne løsningen burde prioriteres av Regjeringen, all den tid de har satt forenkling, seriøsitet og kamp mot økonomisk kriminalitet høyt på dagsorden, sier Norsk Eiendoms administrerende direktør Tone Tellevik Dahl.

GRUNNs tanke om digitale due diligence-rom, med et pilotprosjekt for deling av data fra Skatteetaten og Brønnøysund, har foreløpig strandet etter at Brønnøy­sund høsten 2022 fikk avslag på sin søknad til Skatteetaten om digital tilgang til deres data. Avslaget ble begrunnet med manglende hjemler for innhenting og deling av data mellom statlige organer. Samme problemstilling gjelder også "Seriøsitetsprosjektet" og "Fremtidens innkreving".

Norsk Eiendoms administrerende direktør, Tone Tellevik Dahl.

– Det er viktig for eiendomsbransjen at myndighetene leverer bedre kvalitet på dataene i sine registre. Store verdier skifter hender når næringseiendommer i Norge overdras, uten at det offentlige har sanntidsinformasjon om eierskap. Med dagens system sliter Skatteetaten med å holde oversikt over stadig skiftende aktører og deres forpliktelser knyttet til skatt og avgift. Kjøper løper stor risiko hvis selger er uærlig, eller hvis man ikke får tilgang til vesentlig informasjon under due diligence-prosessene.  Vi i eiendomsbransjen ønsker å gi fortrinn til de seriøse aktørene og arbeide for transparens og trygghet, sier Tellevik Dahl.

Næringsministeren er positiv

Direktøren legger til at det også er store samfunnsøkonomiske gevinster å hente ved datadeling slik GRUNN har skissert i sin pilot. Forsiktige anslag tilsier at hele verdikjeden; eiendomsselskap, rådgivere og offentlig forvaltning; kan spare rundt 400-500 millioner kroner i tillegg til økt aktivitet som følge av forenkling.  

– Jeg er glad for at statsråd Vestre mener prosjektet passer godt inn i regjeringens forenklingsprogram og at departementet nå vil komme frem til et forslag for hvordan piloten kan gjennomføres. Med enkle grep kan de sørge for mer effektive prosesser, forebygge økonomisk kriminalitet og redusere kostnader både for de offentlige og private aktører i forbindelse med eiendomshandel, sier en fornøyd administrerende direktør.

Norsk Eiendoms direkt.ør Tone Tellevik Dahl og næringsminister Jan Christian Vestre, på hans kontor.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her