Nominerte til den nasjonale Cityprisen 2024

17
.
January
2024
Nominerte til den nasjonale Cityprisen 2024

Victoriakvartalet og Matkvartalet ved Vold Eiendommer, Stortorget 7 ved Schage Eiendom og Verket Moss ved Höegh Eiendom er de tre kandidatene til Cityprisen 2024.

17
.
January
2024

Nominerte til den nasjonale Cityprisen 2024

Nok en gang har juryen hatt mange gode kandidater å bli kjent med gjennom årets arbeid for å komme frem til årets nominerte. Kandidater fra hele landet har vært vurdert både i videomøter og på fysiske befaringer.

– Det har vært tøffe tider for bransjen de siste årene. Derfor har det vært inspirerende å møte så mange ambisiøse og modige utviklere i år. Samfunnsutviklerrollen er helt klart den mest dominerende når vi møter de ulike kandidatene. Dette resulterer i større variasjon i konsepter, mer åpenhet, gjenbruk og ombruk, deling og dynamikk, sier juryleder Anders Berggren.

Juryen består av juryleder Anders Berggren (Malling), Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom), Maren Bjerkeng (Aspelin Ramm), Kristin Dale Selvig (Lillestrøm kommune) og Kristian Ahlmark (Schmidt Hammer Lassen).  

– Det er like inspirerende hvert år å få presentert et så stort spenn av type prosjekter fra rehabilitering og nybygg til områder og enkeltbygg. Siden dette er en nasjonal pris, er jeg glad for at de nominerte i år kommer fra tre ulike byer, og at enda flere byer hadde bygg til vurdering, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.  

Årets nominerte belyser ulike måter å jobbe med byutvikling på, med en klar dedikasjon til å skape gode prosjekter for sine omgivelser og til å strekke seg langt som del av dette. I år fremhever juryen at de nominerte på hver sin måte handler om byreparasjon, eller transformasjon, der det oppdages nye poten­sialer i byen, enten i et etablert sentrum eller i utvidelse av et eksisterende, gjennom fokus på kvalitet og tilgjengelighet. Juryen er opptatt av å peke på ulike prosjekter som er gode forbilder. Prosjekter som viser hvordan vi, som bransje, kan strekke oss lenger og adressere viktige samfunnsutfordringer ved å tenke nytt, langsiktig og være dedikerte i arbeidet vårt.  

Cityprisen deles ut ved den tradisjonsrike Citykonferansen som finner sted den 15. februar.

Det er med stor glede vi nå kan presentere de tre nominerte prosjektene til Cityprisen 2024:

Victoriakvartalet og Matkvartalet, Hamar

 • Vold Eiendommer
 • Hamar
 • Åpnet høsten 2020, 18.000 m2
 • Kontor, hotell, kulturscene, handel og bevertning, utleieboliger

Victoriakvartalet og Matkvartalet fremstod tidligere som tomme symboler på sentrumsdøden i Hamar. Utvikleren Vold Eiendommer har imidlertid, gjennom stor kreativ innsats og personlig engasjement, etablert et variert utvalg av unike aktører og konsepter, drevet av personer med folk som brenner for det de driver med. Det er dermed skapt to mangfoldige og aktive kvartaler som tilbyr et bredt spekter av tilbud til byens befolkning. Prosjektet er bærekraftig ved at det er eksisterende bygg som er rehabilitert.

Transformasjonen er utført på en stillferdig og lite prangende måte. Det er et godt eksempel på hvordan man, selv i økonomisk vanskelige tider, kan oppnå en nøktern transformasjon som likevel fungerer overraskende godt. Utvikleren har tatt stort eierskap til driften, og viser tydelig omtanke og sterk tilstede­værelse i det daglige. Man har funnet konsepter som viser seg å være økonomisk bærekraftige. Prosjektet utmerker seg spesielt på S'en i ESG, gjennom å skape liv og aktivitet i et tidligere dødt bygulv og ved at de tilbyr gratis lokaler til et ungdomsteater. Dette bidrar til prosjektets spennende variasjon og lokale forankring.  

Prosjektet imponerer med sin lokale kunnskap, originalitet, sjarm og innlevelse. Det er et bemerkelsesverdig bygulvstransformasjons-prosjekt. Døde sentrumsområder som følges av byspredning er et betydelig problem i norske småbyer, og dette er ikke en bærekraftig eller klimavennlig utvikling. Derfor representerer dette et motstrøms prosjekt og er et godt forbilde for hvordan man kan snu utviklingen av bysentre som har tapt kampen mot bilbaserte handelskonsepter i sentrumsperiferien.  

Verket Moss

 • Höegh Eiendom
 • Moss
 • Del 1 ferdigstilt våren 2023, 30.000 m2 næringsarealer
 • Hotel og spa, bevertning, kultur, kontor, byrom og bolig
Foto Mats O. Bristol.

Helhetlig byutvikling i deler av et tidligere stort industriområde har blitt gjennomført med stort hell. Plangrepet er variert og luftig. Utvikleren har hatt en svært langsiktig plan og tidshorisont, og gjort gode grep for å sikre at prosjektet vokser i takt med utviklingen av området. Dette inkluderer den planlagte fjerningen av toglinjen, som nå deler området, noe som vil tillate at bylivet gradvis kan spre seg langs fremtidige akser. De har aktivt bygget et næringsbyggmarked før de store boligfeltene igangsettes. Dermed viser de en stor tro på at dette skal være et funksjonsblandet byutviklingsområde.  

Verket Scene, etablert i deler av den historiske bebyggelsen, fremstår som et vellykket eksempel på hvordan midlertidige tiltak kan bli permanente attrak­sjoner og dermed tilføre flerfunksjonalitet.  

Hotellgrepet er originalt i norsk sammenheng, og de har lykkes med å skape noe genuint unikt. Denne unikheten oppfører seg som en egen magnet på bylivet, som nå i større grad trekkes mot disse områdene.  

Det er gjort gjennomgående vellykkede grep med boliger og uteareal. Deler av gatestrukturen er bilfri og gir dermed rom for byliv på en god måte. Parken og strandområdet gir nye verdifulle kvaliteter til byen, som brukes flittig av innbyg­gerne, særlig i sommerhalvåret. De har dermed lykkes i å skape et behov og et ønske. Prosjektet er et godt eksempel på en vellykket transformasjon av et tidligere lukket industriområde til et dynamisk nabolag med blanding av bolig og næringsliv. Dette har skapt et nytt og attraktivt område med høy tiltreknings­kraft på byens innbyggere og tilreisende.

Stortorvet 7, Oslo

 • Schage Eiendom
 • Stortorvet 7, Oslo
 • Handel, kontor, bevertning og takterrasse, 32.500 m2
 • Åpnet sommeren 2023

Prosjektet består av en omfattende transformasjon av et helt kvartal med svært kompleks bygningsmasse, og kun 3.500 m2 nybygg. Likevel sikrer prosjektet en stor økning i antall arbeidsplasser i sentrum, noe som sikrer god grønn mobilitet. Bilens plass i kjeller har også måttet vike for sykler og garderobefasiliteter.  

Gjenbruk av fem historiske bygninger fra ulike tidsperioder og med varierende dekkehøyder har blitt koblet sammen med imponerende nøyaktighet og skreddersydde løsninger. Bygningsmassen er i seg selv labyrintisk, men gjennom et tydelig og stramt arkitektonisk grep sikrer man at byggene fremstår som en god helhet.  Særlig atriet og trappen, som binder byggene sammen, bidrar til dette som et nytt og elegant arkitektonisk element. Samtidig bidrar en viss generalisering i utformingen av lokalene til å gjøre bygget mer robust og fleksibelt. Det er en gjennomgående høy kvalitet i utførelse og materialbruk, og integrasjonen av historiske kvaliteter, som de historiske trapperommene, er spesielt vellykket.  

Bygget oppleves som svært godt av brukerne, som demonstreres ved at det er svært liten bruk av hjemmekontor og et yrende liv i alle etasjer. Det er også lagt vekt på å tilgjengeliggjøre takarealene for publikum gjennom etablering av en takterrasse og restaurant.

Prosjektet er et eksempel på «sort belte» i eiendomstransformasjon, utført av et relativt lite eiendomsselskap, som likevel har hatt utholdenhet, mot og muskler til å gjennomføre et komplisert prosjekt med høy kvalitet.

Mer lesing

Se tidligere vinnere av Cityprisen og få all informasjon om Citykonferansen her.

Kontakt

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her