Etikk i eiendomsbransjen

Med denne folderen ønsker vi å inspirere våre medlemmer til etisk refleksjon.

Eiendomsbransjens oppdrag er ansvarlig steds- og byutvikling. Vi skaper gode arenaer for bolig og arbeid, helse og læring, lek og alvor. Vi tar vare på tradisjoner og virkeliggjør visjoner gjennom skaperkraft og ny teknologi for å møte samfunnets ønsker og enkeltmenneskers behov på en verdiskapende og miljøvennlig måte. Dette store ansvaret fordrer seriøsitet i vår samhandling med myndigheter, kunder, leverandører og andre forretningspartnere.

No items found.