Veileder for læring etter hendelser

Byggherregruppen i HMS-Charteret har utarbeidet denne veilederen for læring etter hendelser. Veilederen beskriver forbedringsaktiviteter som bedriften kan gjennomføre for å oppnå forbedringer i etterkant av en uønsket hendelse.

Dette kan være enkle oppdateringer av krav, både interne og eksterne, eller det kan være mer omfattende forbedringsaktiviteter.

Et viktig element i forbedringsaktiviteten er å forhindre at potensielle hendelser ikke blir virkelige hendelser og lignende hendelser som er avdekket/skjedd ikke gjentar seg. I tillegg til å forbedre egne rutiner er det også viktig at man sprer informasjon om læring både internt i egen organisasjon, men ikke minst i bransjen.

For å spre denne informasjonen så har vi i denne veilederen gitt noen råd om hvordan dette kan gjøres.

Dette innbefatter:

  • Utarbeidelse av læringsark
  • Læringsmateriell
  • Arbeidsmøte (workshop)
  • Frokostmøte
  • Publisering

No items found.