Veileder for SHA-plan

Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring har utviklet en veileder for utfylling av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan). En slik plan bidrar til å gjøre bygge- og anleggsplassen til et tryggere arbeidssted for alle.

SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene forbundet med bygge- eller anleggsarbeidene i et prosjekt håndteres på en forsvarlig måte i hht Byggherreforskriften. Den nye veilederen skal hjelpe små og store byggherrer med å beskrive hvordan risiko skal håndteres i byggeprosessen, og dermed redusere risikoen for arbeidere på byggeplass. Byggherrene må være sitt ansvar bevisst når det kommer til å utforme og følge opp SHA-planer.

Målet er at den nye veilederen skal gjøre det enklere å lage korte, konkrete SHA-planer som blir brukt aktivt gjennom hele byggefasen.

Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring har en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsnæringen. Det er utarbeidet en tiltaksplan for å bidra til å nå denne visjonen. Veilederen for SHA-plan som nå lanseres er et av tiltakene i denne planen.

Det er byggherregruppen i Charteret som har utarbeidet veilederen. I denne gruppen sitter Norsk Eiendom, Statsbygg, Forsvarsbygg, Jernbaneverket og Statens Vegvesen.

No items found.