Bygg21s Betonghammer-pris til Entra, NTNU/Sintef og Møre og Romsdal fylkeskommune

25
.
August
2022
Bygg21s Betonghammer-pris til Entra, NTNU/Sintef og Møre og Romsdal fylkeskommune

Avdelingsdirektør Mariann Jodis Blomli i Kommunal- og distriktsdepartementet delte ut prisene på Sentralen i Oslo 23. august.

25
.
August
2022

Bygg21s Betonghammer-pris til Entra, NTNU/Sintef og Møre og Romsdal fylkeskommune

På Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringens årlige høstevent «BAE-jazzen», ble Bygg21s Betonghammer og diplom med hederlig omtale delt ut til virksomheter som har utviklet eller tatt i bruk arbeidsmetoder, materialer eller verktøy som har skapt bedre og mer bærekraftige bygg på en mer effektiv måte.

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) overtok jobben som prosjekteier for Bygg21 i 2020 etter Kommunaldepartementet. Norsk Eiendom er en av forvalterne av materialet utarbeidet av Bygg21.

I år var første gang Bygg21 Fase 2 delte ut prisene, etter to år med pandemipause.

Entra vinner for forbildeprosjekt i Oslo sentrum

Entra, ved avdeling for Commersial Development, vant sin Betonghammer for arbeidet som er gjort med bygget i Kristian Augusts gate 13 i Oslo - et forbildeprosjekt hos FutureBuilt og læringsarena for bygg- og eiendomssektoren. Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom er jurymedlem:

– Entra har gått opp løypa for ombruk på en rekke områder. Eksisterende bygningsmasse er rehabilitert, og det er oppført et tilbygg der en stor andel av komponentene er ombrukte byggevarer. Bygningsdeler, inkludert bærende konstruksjoner, er i høy grad ombrukt direkte eller hentet fra andre prosjekter. Hele prosessen er dokumentert, slik at flere kan kopiere fremgangsmåter og komme i gang med sirkulære løsninger for rehabilitering av bygg, sa Tellevik Dahl ved prisutdelingen.

Nullutslippsbygg i Trondheim i regi av NTNU og Sintef

ZEB-laboratoriet er et nullutslippbygg der nye og innovative materialer og løsninger blir utviklet, undersøkt og demonstrert. Oddvin Breiteig fra Nelfo begrunner tildelingen av Betonghammeren:

– Blant de viktigste bærekrafttiltakene i bygget er det systematiske arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp i alle byggets livssyklusfaser. Bygget er et laboratorium som tester kostnadseffektive energi, sa han.

Betonghammer til Møre og Romsdal fylkeskommune for systematisk bruk av Bygg21s byggherreverktøy

Prosjektleder i Bygg21, Tania Leporowski forteller at kvalitetsplan, dokument- og aktivitetsplan for prosjektene og satt det sammen i sitt byggherreverktøy.

– Dette er et eksempel til etterfølgelse for alle kommuner og fylkeskommuner. Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort politiske vedtak som har gjort dette mulig å gjennomføre for bygge- og eiendomsavdelingen. Fylkeskommunen har også bidratt betydelig til å dele sine erfaringer i form av webinarinnlegg og stilt opp i en kommunikasjonskampanje for Bygg21, sa Leporowski.

I tillegg til de tre Betonghammer-vinnerne, mottok også to virksomheter diplom med hederlig omtale.

– Oslobygg KF fikk sitt diplom for det nye hovedbiblioteket Deichman i Bjørvika i Oslo, men gründermiljøet Imerso mottok diplom for å ha laget en smart konstruksjonsovervåkingsplattform for å hjelpe bygg- og anleggsbransjen med å spare kostnader, akselerere leveranser og øke produktiviteten, sa Tina Leporowski.

Juryen har bestått av:

  • Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom
  • Oddvin Breiteig, Nelfo
  • Egil Skavang, Arkitektbedriftene i Norge
  • Ari Soilammi, Rådgivende Ingeniørers Forening

No items found.
Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her