Forblir eiendom i Norge på norske hender?

.
Forblir eiendom i Norge på norske hender?

.

Forblir eiendom i Norge på norske hender?

Hvis skattene blir for byrdefulle, kan det føre til at aktørene søker andre markeder med mer gunstige skatteforhold eller selger til utenlandske investorer.

Av Tone Tellevik Dahl, 22. juni 2023

Oppslutningen om det norske skattesystemet er høy sammenliknet med mange andre land. Norske arbeidstakere og bedrifter betaler sin skatt med glede, da vi vet at dette går til å finansiere offentlige tjenester og redusere økonomiske ulikheter. Samtidig er det et politisk ansvar å sørge for at innretningen på skattene også sikrer lønnsomhet for norsk næringsliv, som igjen sikrer sysselsetting og (re)investeringslyst. Hvis skattene blir for byrdefulle, kan det føre til at aktørene søker andre markeder med mer gunstige skatteforhold eller selger til utenlandske investorer.

Den senere tid har vi sett at flere formuende skattytere melder utflytting til utlandet. Dette skyldes at skattetrykket særlig knyttet til formueskatten er økt de siste årene. Eiendomsbransjen er preget av familieeide selskaper der de underliggende eiendomsverdiene er betydelige, men der den løpende avkastningen fra eiendommene er på den marginale siden.

Forvitrer norsk eierskap?

Norsk Eiendom erfarer at flere familieeide eiendomsselskaper nå vurderer hva de skal gjøre for å sikre likviditet til drift, utvikling og reinvesteringer uten at alt forsvinner i utbytte for å dekke aksjonærskatt. Dette innebærer at man må ta ut midler av selskapet uavhengig av selskapets inntjening og økonomiske situasjon for øvrig. Videre kan dette føre til lavere verdsettelsen av selskapet, som igjen kan gjøre dem mindre attraktive for andre å investere i. Hvis den økonomiske situasjonen i eiendomsselskapet tilsier at det ikke er rom for utdeling av utbytte, har man en utfordring.

Formueskatten er særnorsk slik at en utenlandsk eier, eller en som selv er bosatt i utlandet, ikke betaler formueskatt av verdien på sine norske eiendom­mer.  Basert på de økonomiske utfordringene bransjen står i nå, og det skatte­trykket særlig familieeide selskaper nå kjenner på, må en stille spørsmål om regjeringens skattepolitikk faktisk fører til at vår viktigste infrastruktur ikke lenger vil være dominert av eiere som bor i Norge. At skattepolitikken fører til at norsk eierskap forvitres.  

Skatteanalyse og nye forslag

Norsk Eiendom mener at høy grad av norsk eierskap i norsk næringsliv er et selvstendig poeng, og vi ønsker at skattesystemet bidrar til å beholde arbei­dende kapital i Norge. Når deler av bransjen nå vurderer hva de skal gjøre for å klare å dekke skattekrav, utviklingskostnader og drift så blir det vår oppgave som bransjeforening å ta ballen på vegne av de mange.

Derfor foretar vi nå en gjennomgang av hvordan de skattemessige ramme­betingelsene har endret seg for våre medlemmer de siste årene, samt hvordan det kan tilrettelegges for at arbeidende kapital beholdes i Norge. Utredningen skal være ferdig til høsten og da vil våre medlemmer både få innsikt i utred­ningen og vi som forening vil bruke kunnskapsgrunnlaget i vår dialog med finansmyndighetene og regjeringen.  Formueskatten må endres slik at familie­eide bedrifter ikke tappes for kraft til å drive lønnsomt i Norge.

Bygg arena Arendal

Juni er en måned som preges av halvårs-, transaksjons- og sommeravslut­ninger. Men i Norsk Eiendom preges den også av siste finpuss på alle programpostene vi skal ha under Arendalsuka i august. Også i år deltar vi i partnerfelleskapet Bygg Arena Arendal og i lokalene på torget til Baker Jørgensen vil vi sammen med våre 41 andre partnere servere 23 ulike programposter som dekker alle sider av bærekraftsbegrepet. Vi har ledet programkomiteen for sosial bærekraft og ser frem til fine dager i Arendal sammen med bransjekollegaer, samarbeidspartnere og ikke minst våre lokale og nasjonale politikere. Er du i Arendal i løpet av uke 33, ikke nøl med å stikke innom oss og få med deg en programpost eller en prat.  Hele programmet finner du her.

Ny medarbeider

Etter ferien skjer det også endringer i staben vår. Prosjektlederstillingen for boligutleie ble i vår utlyst som en fast stilling for hele boligfeltet, men med fortsatt hovedfokus på profesjonell boligutleie. Vår nye medarbeider Miriam kommer fra medlemsbedriften Arcium Bolig AS, og med henne får vi inn forvaltnings- og driftskompetanse på bygg i staben også. Med høstens arbeid knyttet til boligkjøpsmodeller, revisjon av Husleieloven og videre arbeid med tilvisningsavtaler, bokvalitet og profesjonalisering av boligutleiemarkedet er det godt å få henne på plass fra 1. september. Vi ønsker samtidig å takke Ida Hjeltnes som sluttet 31. mai for flott innsats med å bygge opp Norsk Eiendom som bransjeforening for boligutleie.

God sommer

I morgen starter skoleferien og vi kan se tilbake på et travelt halvår som har vært fylt med et mangfold av aktiviteter både fysisk og på nett, i Oslo og resten av landet. Som arrangør eller deltaker. Jeg opplever at foreningen høster anerkjennelse for vårt arbeid både i medlemsmassen og ellers. Vi blir kontaktet av myndigheter og fagmiljøer som ønsker å høre vårt syn, og vi brukes flittig som foredragsholdere i ulike fora. Medlemsmøter i bedrift, og sammen med medlemsmassen, er viktige møteplasser og lytteposter for oss som i det daglige skal forvalte stemmen og budskapet fra eiendomsbransjen. Det er aldri nei, når vi spør dere som medlemmer om bistand eller råd i saker vi jobber med. Det er et sant privilegium.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer. Til høsten venter både en spen­nende politisk høst, med kommune- og fylkestingsvalg og en ny og innholdsrik høst i Norsk Eiendom når vi kommer til august.

No items found.
Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her