Ny veileder Bestillerkompetanse BIM lansert

22
.
May
2020
Ny veileder Bestillerkompetanse BIM lansert

22
.
May
2020

Ny veileder Bestillerkompetanse BIM lansert

Vår nye veileder gir råd og anbefalinger til hvilke egenskaper byggherren skal etterspørre ved anskaffelse av Bygningsinformasjonsmodellering (BIM). – En BIM-modell med de rette egenskapene og kvalitetene bidrar til sammenhengende digital informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden. Dette vil legge til rette for at BIM-modellen fra prosjekterings- og byggefasen kan benyttes videre i byggets driftsfase og videre livssyklus, sier Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom.

Prosjektleder Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom.

Innføring av digital eiendomsledelse kan bidra til mer effektiv, sikker og brukervennlig eiendomsdrift. En BIM-modell av bygget basert på åpne formater legger til rette for at alle driftssystemer samarbeider på et felles datagrunnlag. Alle opplysninger som er nødvendig for å drifte bygget ligger allerede i modellen ved overtagelse, og kontinuerlig oppdatering via samhandlende systemer sikrer at den digitale tvillingen til enhver tid speiler status i det fysiske bygget.   

Veilederen beskriver en trinnvis prosess som et eiendomsselskap kan følge på vei mot digital eiendomsledelse. I en slik prosess er bestilling, overtakelse og anvendelse av en BIM-modell veldig sentralt.  

For å sikre at BIM-modellen har de rette kvalitetene, beskriver veilederen viktige momenter for kravspesifikasjon til BIM-modell. Den inneholder også seks overordnede krav for en god overlevering av BIM-modellen fra prosjekt- til driftsfasen. 

I vedlegg ligger det eksempel på BIM-manual for byggeier, samt oversikt over relevante standarder innenfor området. 

– Det er viktig at alle krav og egenskaper knyttet til BIM-modellen avtales i kontrakt mellom byggherre og leverandør/entreprenør slik at forpliktelser kommer klart frem, avslutter Borchsenius. 

Last ned veilederen her.

Se opptak fra webinar med presentasjoner. (For medlemmer - krever innlogging.)

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her