Lansering av veilederen Bestillerkompetanse BIM

Veilederen gir og anbefalinger til hvilke egenskaper byggherren skal etterspørre ved anskaffelse av BIM-modeller, med innspill fra Entra, Areo, Asplan Viak og Norsk Eiendom.

Ketil Gulbrandsen i Asplan Viak, Pål Oroszko i Entra og Hans Kristian Grani i Areo sto for innleggene i dette webinaret. Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom var møteleder.

Vi har utarbeidet en veileder som skal bidra til å øke bestillerkompetansen hos eiendomsselskapene ved anskaffelse av BIM-modell. Ved å benytte anbefalingene i veilederen, vil bidra til at modellen fra prosjekterings- og byggefasen også kan benyttes videre i driftsfasen.

Last ned veilederen her.

Program

Velkommen og introduksjon  
v/Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom

  • Hvorfor digital eiendomsledelse?  
    v/ Kjetil Gulbrandsen, Asplan Viak
  • Prosess frem mot digital eiendomsledelse og BIM-manual
    v/Pål Oroszko, Entra
  • Hvordan legge til rette for anvendelse av BIM-modellen i driftsfasen
    v/ Hans Kristian Grani, Areo
  • Spørsmål og svar

Se opptak

Presentasjoner

No items found.

No items found.