Skattediskriminering kveler profesjonell boligutleie

3
.
October
2022
Skattediskriminering kveler profesjonell boligutleie

3
.
October
2022

Skattediskriminering kveler profesjonell boligutleie

Mener regjeringen alvor med en aktiv og helhetlig boligpolitikk, må det lønne seg å være seriøs utleier, skriver Ida Hjeltnes i Finansavisen.

- Manglendeavskrivningsmuligheter for utleieboliger innebærer en forskjellsbehandlingsammenlignet med tilsvarende investeringer i næringseiendom, sier Ida Hjeltnes, prosjektleder for boligutleie i Norsk Eiendom.

Skal vi få flere utleieboliger med gode og trygge boforhold, trenger vi bedre rammebetingelser.

Dagens skattesystem ekskluderer profesjonelle boligutleiere fra en mer aktiv deltagelse i markedet. Mener regjeringen alvor med en aktiv og helhetlig boligpolitikk, må det lønne seg å være seriøs utleier.

Presset i leiemarkedet økte gjennom sommeren, særlig i Oslo. Dette resulterte i et hastemøte hos kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) 12. august. Vi presenterte da en rekke tiltak for ministeren, blant annet et sterkt behov for økt profesjonalisering av leiemarkedet.

Et sårbart utleiemarked

Økt tilbud av utleieboliger driftet av profesjonelle gårdeiere er i tråd med den nasjonale boligsosiale strategien: Det vil bidra til et mer velfungerende leiemarked og mer stabile leieforhold. Men det handler også om strukturelle utfordringer: Dagens leiemarked domineres av utleie gjennom privatpersoner, profesjonelle står for bare om lag 10 prosent av utleieboligene. Denne ubalansen gjør det norske leiemarkedet særlig sårbart for konjunkturendringer.

Ønsker man et mer stabilt leiemarked med økt grad av profesjonalisering, må det finnes incentiver som stimulerer flere storskala-aktører til å ville investere i og drive profesjonell boligutleie.

"I dag er det mer gunstig å leie ut deler av sin bolig fremfor å drive andre former for boligutleie."

Dagens skattesystem ekskluderer profesjonelle boligutleiere fra mer aktiv deltagelse i leiemarkedet. Skal disse aktørene kunne bidra mer, er innføring av avskrivnings­regler for utleieboliger gjennom skattemessige saldoavskrivninger – på lik linje med det som gis i næringsleieforhold – helt avgjørende.

Manglende avskrivningsmuligheter for utleieboliger innebærer en forskjells­behandling sammenlignet med tilsvarende investeringer i næringseiendom. Dette er i strid med nøytralitetsprinsippet i skattepolitikken som sier at lønnsomheten av en investering ikke skal påvirkes av beskatningsreglene. Dagens situasjon med stor mangel på utleieboliger er et resultat av denne skattemessige forskjellsbehandlingen.

Publisert i Finansavisen 22. september 2022

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her