Leiemarkedet må profesjonaliseres

12
.
August
2022
Leiemarkedet må profesjonaliseres

Norsk Eiendom kom med konkrete forslag til hvordan utleiemarkedet kan profesjonaliseres. De som møtte statsråden var f.v Gjermund Fossnes i Svill Eiendom, Ida Hjeltnes og Tone Tellevik Dahl fra Norsk Eiendom samt Christian Dreyer fra Heimstaden.

12
.
August
2022

Leiemarkedet må profesjonaliseres

Fredag 12. august hadde statsråd Sigbjørn Gjelsvik innkalt aktørene i norsk leiemarked inn til hastemøte. Norsk Eiendom stilte sammen med to av våre medlemmer, Heimstaden og Svill Eiendom for å legge frem våre analyser av situasjonen og forslag til tiltak.

Leieprisene skyter i været, budkriger på små hybler, lange køer ved hver visning. Det er august og leiemarkedet koker. - Like sikkert som at det blir julaften hvert år, så står de store utdanningsbyene i en utleiekrise hver sommer. Men årets bolig- og boligutleiekrise er kanskje større enn på lenge. Årsakene er mange og er først og fremst en konsekvens av lengre strukturelle utfordringer, sier direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl.  

Årsakene er mange

Hovedårsaken er at det bygges for få boliger. Særlig i de store byene. Så bygges det for få utleieboliger generelt, og for få studentboliger spesielt. Dette har skapt en strukturell ubalanse i boligmixen, noe prisveksten i både eie- og leiemarkedet er et bevis for.  

Videre tar reguleringsprosessene tar for lang tid og kostnadene for aktørene har skutt i været med økte byggekostnader og rentekostnader pga av de kraftige rentehoppene, som fortsatt skal videre oppover.  Videre fører dagens skattepolitikk med manglende avskrivningsrett til at det er lite lønnsomt som profesjonell aktør å investere i dette segmentet. Forrige regjerings innstramming på beskatning av sekundærbolig har også ført til at tilfanget av utleieboliger er falt kraftig i de store byene.  

Forslag til løsninger

- Det finnes ingen raske løsninger på utfordringene utleiemarkedet står i, men i møte med Statsråden fremførte vi flere forslag til tiltak som vi opplever Statsråden var glad for å få, sier vår prosjektleder for boligutleie, Ida Hjeltnes.  

Følgende forslag ble lagt frem i møtet av Norsk Eiendom:

  • Reguleringstakten må opp. Her har Norsk Eiendom allerede fremmet flere forslag til departementet tidligere som bør følges opp.  
  • Private aktører bør kunne søke tilskudd og lån hos staten for å bygge studentboliger.
  • Måltallet for antall studentboliger bør økes til 5000 i året. Oslo bør prioriteres med 3000 snarest.  
  • Kostnadsrammen for studentboliger må tilpasses den kostnadsutviklingen vi har hatt siste tiden.  
  • Det må bli enklere å få igjennom boligprosjekter med mindre enheter. I byer som opererer med leilighetsnorm reduserer dette tilfanget av utleieboliger. Ved å oppheve slike normer og heller styre fordelingene fra prosjekt til prosjekt så øker sjansen for at studenter og andre får tak i passende leilighet til en akseptabel pris.
  • Det bør tas en gjennomgang av kvalitetskrav (lys, støy, uteareal) som stilles til studentboliger.
  • Det må blir mer økonomisk lønnsomt å drive med profesjonell utleiedrift – dette handler om bla skatt, avskrivningsregler.
  • Staten må både forenkle og øke bruke av tilvisningsavtaler.  

Behov for profesjonalisering

Norge har et av de mest liberale utleiemarkedene i Europa. Dette er ikke bare positivt, da det skaper uforutsigbarhet for alle parter. Vårt mål som bransjeforening er å bidra til en profesjonalisering av utleiemarkedet og bidra til utvikling av et regelverk som sikrer seriøsitet, forutsigbarhet og kvalitet.

Vi mener det må stilles forventninger til forsvarlig forvaltning og kontraktsfastsettelse for alle utleieaktører. Våre medlemmer har systemer og tilsynsmyndigheter som kan utkvittere dette i dag, mens dette pr i dag mangler på privat side, sier Tellevik Dahl.  

Også Leieboerforeningen var tydelig på at andelen profesjonelle tilbydere burde være en prioritet for regjeringen.  

- For å sikre økt transparens om kvalitet og pris mener vi det er viktig at regjeringen støtter opp om arbeidet med Boligmerket som vi nå piloterer med Leieboerforeningen. Med en statlig støttet merkeordning vil alle aktører ha innsyn i hva man får for pengene og hvilke kvalitetskriterier som er vurdert, avslutter Hjeltnes.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her