Staten – en krevende og verdifull leietager

13
.
October
2022
Staten – en krevende og verdifull leietager

Tone Tellevik Dahl og Harald V. Nikolaisen innledet seminaret.

13
.
October
2022

Staten – en krevende og verdifull leietager

Hvordan sørge for profesjonalitet i samarbeidet, rigge seg best mulig for fremtidens kontorhverdag og samtidig ivareta både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i leieforholdene? Det var hovedtemaene på Norsk Eiendoms og Statsbyggs felles seminar tirsdag 11. oktober.

Etter flere utsettelser som følge av pandemien var det endelig klart for dialogseminaret om utfordringer og muligheter i de to aktørenes gjensidige avhengighetsforhold. Staten er en stor og betydningsfull kunde for eiendomsbransjen "verdt" 17 milliarder kroner hvert år, og eiendomsbransjen er en avgjørende leverandør for å dekke statens ulike kontorbehov.

De to toppsjefene, Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom og Harald V. Nikolaisen i Statsbygg, innledet seminaret som ble ledet av vår fagsjef Vidar Fiskum. Tellevik Dahl uttrykte håp om gode svar på hvilke tiltak som vil fungere fremover uten å gå på bekostning av produktivitet og bærekraft, og understreket at bransjen er opptatt av gode og effektive prosesser som skaper gode rammer og høy produktivitet på arbeidsplassene.

- Markedet har tjent oss godt

Nikolaisen fremholdt at statlig utleie i det private markedet har tjent staten godt, etter Stortingets beslutning i år 2000 om å skille ut Entra fra Statsbyggs kontorbyggvirksomhet.  

– Innovasjon går raskere i det kommersielle markedet. Synergi mellom staten og markedet fungerer bra, og vi har sett fantastiske resultater ved å reforhandle gamle avtaler med inntil 40 prosent sparte kostnader. Den effektiviseringen ville vi neppe oppnådd hvis staten hadde eid selv. Men de store pengene for staten ligger i å jobbe i forkant før vi går ut i markedet. Derfor jobber vi med å gjøre anskaffelsene av lokaler mer effektive og forutsigbare, sa han.

Norsk Eiendoms styreleder Stig Bech snakket om eiendomsbransjens logikk, og alle de ulike dimensjonene den skal håndtere – fra bærekraft og kulturminnevern til ivaretakelse av leietagernes behov. Hans hovedsvar på utfordringene var standardiserte leiekontrakter, som etter hans mening skaper økt sikkerhet og redusert risiko for begge parter. Litt senere gikk også Norsk Eiendoms advokat, Sven Magnus Rivertz, nærmere inn på standardkontraktene som revideres hvert tredje år og som i årets revisjon hadde hovedfokus på bærekraft.  

Avvik fra prospektet

En innleder som ikke var 100 prosent med tingenes tilstand var Hans Petter Skagen, eiendomsdirektør i NAV. NAV er sammen med politiet de eneste statlige aktørene med en egen eiendomsavdeling, men virksomheten skal i utgangspunktet heller være "gjest på byens hoteller" enn "herre i eget hus". Markedet leverer imidlertid ikke alltid det NAV har behov for, sa Skagen:

– Vi har en diversifisert portefølje over hele landet, og har litt andre behov enn mange andre. Sikkerhet er viktig for oss, vi har mange brukere med utfordringer og er en samfunnskritisk virksomhet. Vi opplever ofte avvik mellom prospekt og faktisk leveranse, samt manglende forståelse for våre spesielle behov. Men vi må også bli mer profesjonelle bestillere i egen organisasjon, understreket Skagen.  

Han var også en av deltagerne i en debatt mellom meklere, gårdeiere og leietakere om kontorbehovet post korona, samen med Haakon Ødegaard fra Malling & Co og Håvard Bjorå i J.B. Ugland Eiendom.

Avdelingsdirektør i Statsbygg, Marit Sofie Roheim, fortalte om prosessene som har ledet frem til å spare staten for nærmere to milliarder kroner i leieutgifter – gjennom reforhandling av avtaler og arealeffektivisering. Hun snakket også om nye utviklingsprosjekter hvor bærekraft nå etableres som konkurransefortrinn for tilbydere. Interessenter må kvalifisere seg på seriøsitet før de får gi tilbud. Nye modeller for konkurranse, evaluering og forvaltning er også på trappene.

Entras utleiesjef, Frank Helgesen Entra, var opptatt av at dialogen mellom utleier og leietager ofte starter for sent. Han mente at samarbeidet rundt virksomhetenes behov og visjoner må starte allerede i tidligfasen, og handle mer om dette enn av den tekniske kravspesifikasjonen.  

- Flere grønne leieavtaler

Hege Maria Eriksson, direktør i Statsbygg, ledet oppsummeringen av seminaret sammen med Tone Tellevik Dahl. Hun poengterte at Statsbyggs oppgave som profesjonell rådgiver for statlige leietagere er å sørge for fornuftig bruk av skattepengene og samtidig opprettholde gode arbeidsmiljøer.

– Fremtidens statlige kontorer har fortsatt en del å gå på når det gjelder arealeffektivitet, men det skal ikke gå utover produktiviteten. Så er det også slik at staten er en trofast og langsiktig kunde i eiendomsmarkedet, men vi må ikke sette oss i en posisjon som gjør at vi blir avhengig av et leieforhold, sa Eriksson som også adresserte utfordringen i at leieforhold primært skal skje i eksisterende bygg som ikke alltid er ledende innen bærekraft.

Tone Tellevik Dahl besvarte dette ved å invitere Statsbygg inn som samarbeids­partner i påvirkningsarbeidet for å få på plass statlige lov- og regelverk i relasjon til EUs taksonomi. Hun slo også et slag for økt bruk av "Grønne leieavtaler", hvor utleier og leietager deler på den langsiktige gevinsten ved installasjon av for eksempel jordvarme eller solceller for å redusere strømkostnader.

– Jeg vil også understreke at det ikke er eiendomsbransjens viktigste sak å skaffe dere størst mulig areal for å maksimere inntekten, vi er mer opptatt av mange og nye leietagere. Men husk at mange arbeidstagere, særlig i byene, sitter i små leiligheter som egner seg dårlig for massiv bruk av hjemmekontor. Kontoret er en utrolig viktig faktor for den mentale helsen, avsluttet Norsk Eiendoms direktør.

Se opptak og presentasjoner

Se opptak og presentasjoner

Logg inn øverst og du kommer til medlemssiden der du finner alle opptak.

No items found.
Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her