Staten - en krevende leietager?

Hvordan sørge for profesjonalitet i samarbeidet, rigge seg best mulig for fremtidens kontorhverdag og samtidig ivareta både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i leieforholdene? Det var hovedtemaene på Norsk Eiendoms og Statsbyggs felles seminar tirsdag 11. oktober 2022.

Bildet tilhører KLP.

Staten leier 7,3 millioner kvadratmeter til en pris av 17 milliarder kroner i kontorleiemarkedet. Privat innleie er fordelaktig og nødvendig, men også krevende på grunn av stort omfang i areal og antall kontrakter. For eiendomsbransjen er staten en stor og betydningsfull kunde.

Behovet for kontorlokaler, og bruken av dem, har endret seg etter pandemien. På seminaret vil du få tips om hvordan statlige leietakere og markedsaktørene sammen kan jobbe mest mulig effektivt, øke forståelsen for statens behov og sikre gode prosesser for begge parter i leieforholdet.

Les mer

Se programmet her.

Se artikkel fra møtet.

Se opptak

Presentasjoner

No items found.

Kontakt

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542